DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
das Bor {n} [Chem.]bor {i}
die Bora {f} [Met.]bora {i}
der Borago {m} [Bot.]balıkotu {i}
der Borago {m} [Bot.]zembilçiçeği {i}
das Borat {n} [Chem.]borat {i}
der Borax {m} [Chem.]boraks {i}
die Boraxsäure {f} [Chem.]asit borik {i}
das Borazin {n} [Chem.]borasol {i}
der Borazit {m} [Berg]borasit {i}
das Borazol {n} borasin {i}
das Bord {n} borda {i}
das Bord {n} etajer {i}
der Bord {m} gemi {i}
der Bord {m} [Naut.]gemi güvertesi {i}
das Bord {n} göz {i}
der Bord {m} güverte {i}
der Bord {m} kenar {i}
das Bord {n} raf {i}
der Bord {m} uçak {i}
der Bord {m} yan {i}
die Bord-Bordüberladung {f} [Naut.]gemiden gemiye yükleme {i}
der Bordarrest {m} [Naut.]gemide göz hapsi {i}
das Bordbuch {n} gemi seyir defteri {i}
der Bordcomputer {m} taşıt bilgisayarı {i}
die Börde {f} bereketli toprak {i}
bordeaux {adj} bordo {s}
Bordeaux {oA} Bordo şarabı {tnz}
Bordeaux {oA} şarap {tnz}
bordeauxrot {adj} bordo {s}
bordeauxrot {adj} şarap kırmızısı {s}
der Bordeauxwein {m} Bordo şarabı {i}
das Bordell {n} genelev {i}
das Bordell {n} kerhane {i}
das Bordell {n} randevu evi {i}
der Bördellstemmer {m} [Naut.]kalafat demiri {i}
der Bordellwirt {m} kerhaneci {i}
der Bordellwirt {m} pezevenk {i}
die Bordellwirtin {f} kerhaneci kadın {i}
die Bordellwirtschaft {f} kerhanecilik {i}
der Bordempfangsschein {m} [Naut.]ordino {i}
der Bordempfangsschein {m} yükleme belgesi {i}
Bordereau {mn} [Handel]bordro {mn}
das Bordflugzeug {n} [mil.]gemi uçağı {i}
das Bordflugzeug {n} [mil.]uçak gemisi {i}
der Bordfunk {m} gemi telsizi {i}
der Bordfunker {m} [Naut.]gemi telsizcisi {i}
das Bordgeschütz {n} [mil.]güverte topu {i}
die Bordierung {f} kenarını süsleme {i}
die Bordkante {f} bordür {i}
die Bordkante {f} kaldırım taşı {i}
die Bordkapelle {f} gemi orkestrası {i}
die Bordkarte {f} bording kartı {i}
die Bordkarte {f} uçağa biniş kartı {i}
das Bordkonnossement {n} [Naut.]yükleme konşimentosu {i}
der Bordmechaniker {m} [Naut.]güverte makinisti {i}
der Bordmechaniker {m} uçak makinisti {i}
der Bordmonteur {m} gemi teknisyeni {i}
der Bordmonteur {m} uçak teknisyeni {i}
die Bordschwelle {f} kaldırım taşı {i}
der Bordstein {m} kaldırım kenar taşı {i}
der Bordstein {m} kaldırım taşı {i}
der Bordstein {m} [Verk.]bordür taşı {i}
die Bordüre {f} bordür {i}
die Bordüre {f} kenar süsü {i}
die Bordüre {f} kenar taşı {i}
der Bordürenstoff {m} kenarı şeritli kumaş {i}
die Bordwache {f} gemi nöbetçisi {i}
die Bordwache {f} [Naut.]varda {i}
die Bordwache {f} [Naut.]vardiya {i}
die Bordwaffen {pl} [mil.]gemi silahları {ç}
die Bordwaffen {pl} [mil.]uçak silahları {ç}
die Bordwand {f} [Naut.]küpeşte {i}
die Bordzeit {f} lokal saat {i}
die Bordzeit {f} yerel saat {i}
die Bordzeit {f} yerel zaman {i}
der Bordzettel {m} [Handel]ordino {i}
der Bordzwieback {m} [Naut.]gemi peksimeti {i}
die Bore {f} azgın dalga {i}
die Bore {f} taşkın dalga {i}
die Bore {f} tehlikeli dalga {i}