DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Wände malen {f} badana etmek {i}
Wände malen {v} badana yapmak {fi}
der Wandel {m} değişiklik {i}
der Wandel {m} değişim {i}
der Wandel {m} değişme {i}
der Wandel {m} geleneksel davranış {i}
der Wandel {m} geleneksel tavır {i}
der Wandel {m} yaşam biçimi {i}
der Wandel {m} yaşam tarzı {i}
die Wandelanleihe {f} hisse senedine çevrilebilir tahvil şeklinde istikraz {i}
wandelbar {adj} değişebilir {s}
wandelbar {adj} değişken {s}
wandelbar {adj} kararsız {s}
die Wandelbarkeit {f} değişebilirlik {i}
die Wandelbarkeit {f} değişkenlik {i}
die Wandelbarkeit {f} kararsızlık {i}
die Wandelblüte {f} ağaç minesi {i}
die Wandelblüte {f} ağaçminesi {i}
die Wandelblüte {f} yalan çay {i}
der Wandelgang {m} [Theat]fuaye {i}
der Wandelgang {m} [Pol.]giriş {i}
der Wandelgang {m} [Pol.]hol {i}
der Wandelgang {m} [Pol.]kulis {i}
der Wandelgang {m} [Pol.]lobi {i}
die Wandelhalle {f} [Theat]fuaye {i}
die Wandelhalle {f} [Pol.]giriş {i}
die Wandelhalle {f} [Pol.]hol {i}
die Wandelhalle {f} [Pol.]kulis {i}
die Wandelhalle {f} [Pol.]lobi {i}
wandeln {v} değişmek {fi}
wandeln {v} değiştirmek {v}
wandeln {itr} gezinmek {itr}
das Wandelröschen {n} ağaç minesi {i}
das Wandelröschen {n} ağaçminesi {i}
das Wandelröschen {n} yalan çay {i}
die Wandelschuldverschreibung {f} konvertibl tahvil {i}
der Wandelstern {m} [Astr.]gezegen {i}
der Wanderarbeiter {m} mevsimlik işçi {i}
der Wanderarbeiter {m} sezonluk işçi {i}
die Wanderausstellung {f} gezici sergi {i}
der Wanderblock {m} [Geol]sapkın kaya {i}
die Wanderbühne {f} [Theat]gezici gösteri grubu {i}
die Wanderbühne {f} [Theat]gezici tiyatro {i}
die Wanderdüne {f} [Geo]göçmen kumul {i}
der Wanderer {m} gezgin {i}
der Wanderer {m} seyyah {i}
der Wanderer {m} yaya yolcu {i}
der Wanderfalke {m} [Zoo]doğan {i}
der Wanderfalke {m} ezginci doğan {i}
der Wanderfalke {m} gökdoğan {i}
der Wanderfalke {m} şahin {i}
der Wanderfalke {m} sungur {i}
das Wandergewerbe {n} Seyyar satıcılık {i}
das Wanderhirtentum {n} gezgincilik {i}
das Wanderhirtentum {n} göçebelik {i}
das Wanderhirtentum {n} seyyahlık {i}
der Wanderkamp {m} gezici fidanlık {i}
die Wanderkarte {f} [Verk.]haritası {i}
die Wanderlust {f} gezinti merakı {i}
die Wanderlust {f} gezme isteği {i}
wanderlustig {adj} gezme meraklısı {s}
der Wandermusiker {m} aşık {i}
wandern {itr} ağızdan ağıza yayılmak {itr}
wandern {itr} aktarılmak {itr}
wandern {itr} gezinti yapmak {itr}
wandern {itr} göç etmek {itr}
wandern {itr} göçmek {itr}
wandern {itr} taşınmak {itr}
wandern {v} yaya gezmek {fi}
wandern {itr} yaya olarak dolaşmak {itr}
wandern {itr} yayılmak {itr}
wandern {itr} yol almak {itr}
wandern {itr} yol katetmek {itr}
wandernde Völker {allg} göçmen kavimler {allg}
die Wanderniere {f} [Med.]böbrek sarkması {i}
der Wanderpfeiler {m} gezici domuzdamı {i}
das Wanderpokal {n} [Sp]çalenç {i}
der Wanderpreis {m} [Sp]çalenç {i}
der Wanderrost {m} döner ızgara {i}
die Wanderschaft {f} bir ülkeyi boydan boya gezme {i}
Indirekte Treffer
die die Wände haben Ohren {allg} yerin kulağı vardır {allg}
die Wände haben Ohren {allg} yerin kulağı var! {allg}
Wände malen {v} badana yapmak {fi}
Wände malen {f} badana etmek {i}