DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
umwechseln {v} bozmak {fi}
umwechseln {v} döviz bozdurmak {fi}
umwechseln {v} parayı başka parayla değiştirmek {fi}
der Umweg {m} dolambaçlı yol {i}
der Umweg {m} karmaşık yol {i}
der Umweg {m} sapa yol {i}
der Umweg {m} uzun yol {i}
die Umwelt {f} çevre {i}
die Umwelt {f} doğal çevre {i}
die Umwelt {f} muhit {i}
die Umwelt {f} sosyal çevre {i}
umweltbedingt {adj} doğal çevre koşullarına bağlı {s}
umweltbedingt {adj} doğal çevreye bağlı {s}
umweltbelastend {adj} çevreyi kirleten {s}
die Umweltbelastung {f} çevreyi kirletme {i}
umweltbewusst {adj} çevre bilincine sahip {s}
umweltbewusst {a} çevreci {a}
umweltbewusst {adj} doğal çevre kültürü bilincinde {s}
das Umweltbewusstsein {n} çevre bilinci {i}
der Umweltforscher {m} çevrebilimci {i}
die Umweltforschung {f} çevrebilim {i}
die Umweltforschung {f} ekoloji {i}
umweltfreundlich {a} çevreci {a}
umweltfreundlich {adj} doğal çevreye uyumlu {s}
umweltfreundlich {a} doğasever {a}
der Umweltgipfel {m} çevre sorunları zirvesi {i}
das Umweltinformationsgesetz {n} çevre bilgisi yasası {i}
die Umweltkatastrophe {f} çevre felaketi {i}
die Umweltkrise {f} çevre bunalımı {i}
das Umweltministerium {n} çevre bakanlığı {i}
die Umweltpartei {f} çevreci parti {i}
die Umweltpolitik {f} çevre politikası {i}
umweltpolitisch {adj} çevre politikasıyla ilgili {s}
das Umweltrecht {n} [Jur.]çevre hukuku {i}
der Umweltschaden {m} çevre zararı {i}
die Umweltschäden {pl} çevreye verilen zararlar {ç}
umweltschädlich {adj} çevreye zararlı {s}
der Umweltschutz {m} çevre korunması {i}
der Umweltschutz {m} doğal çevre koruması {i}
die Umweltschutzbewegung {f} çevre korunması hareketi {i}
der Umweltschützer {m} çevre koruma gönüllüsü {i}
der Umweltschützer {m} çevreci {i}
der Umweltschützer {m} doğasever {i}
die Umweltschützerin {f} çevreci {i}
das Umweltschutzpapier {n} çevre dostu kağıt {i}
der Umwelttreff {m} buluşma {i}
der Umweltverschmutzer {m} çevreyi kirleten {i}
die Umweltverschmutzung {f} çevre kirliliği {i}
die Umweltverschmutzung {f} doğal çevre kirlenmesi {i}
die Umweltverträglichkeit {f} [Ind.]çevresel sürdürülebilirlik {i}
die Umweltzerstörung {f} çevrenin yok edilmesi {i}
umwenden {v} dönmek {fi}
umwenden {v} dönüp arkaya bakmak {fi}
umwenden {itr} araçla U dönüşü yapmak {itr}
umwenden {v} çevirmek {fi}
umwenden {v} döndürmek {fi}
umwerben {v} asılmak {fi}
umwerben {v} güvenini kazanmaya çalışmak {fi}
umwerben {v} kur yapmak {fi}
umwerben {v} sevgisini kazanmak için çabalamak {fi}
umwerfen {v} altüst etmek {fi}
umwerfen {v} devirmek {fi}
umwerfen {v} farklı bir değer biçmek {fi}
umwerfen {v} yeniden değer biçmek {fi}
umwerfen {v} yere devirmek {fi}
umwerfen {v} yere düşürmek {fi}
umwerfen {v} yere yıkmak {fi}
umwerfen {v} yıkmak {fi}
umwerfend {adj} çok {s}
umwerfend {adj} epey {s}
umwerfend {adj} oldukça {s}
die Umwertung {f} değer değişimi {i}
die Umwertung {f} yeniden değerlendirme {i}