DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
unwägbar {adj} biçilemez {s}
unwägbar {adj} değeri tespit edilemez {s}
unwägbar {adj} ölçülemez {s}
unwägbar {adj} tahmin edilemez {s}
unwägbar {adj} tartılamaz {s}
die Unwägbarkeit {f} belirsizlik {i}
die Unwägbarkeit {f} değeri tespit edilemezlik {i}
die Unwägbarkeit {f} ölçülemezlik {i}
unwahr {adj} dürüst olmayan {s}
unwahr {adj} gerçeğe aykırı {s}
unwahr {adj} gerçekdışı {s}
unwahr {adj} yalan {s}
unwahr {adj} yanlış {s}
unwahrhaftig {adj} dürüst olmayan {s}
unwahrhaftig {adj} gerçeğe aykırı {s}
unwahrhaftig {adj} gerçekdışı {s}
unwahrhaftig {a} uyduruk {a}
unwahrhaftig {adj} yalan {s}
unwahrhaftig {a} yalancı {a}
unwahrhaftig {adj} yanlış {s}
die Unwahrheit {f} gerçeğe aykırılık {i}
die Unwahrheit {f} gerçek olmama {i}
die Unwahrheit {f} gerçekdışılık {i}
die Unwahrheit {f} [Rel.]iftira {i}
die Unwahrheit {f} yalan {i}
unwahrscheinlich {adj} çok {s}
unwahrscheinlich {adj} ihtimal dışı {s}
unwahrscheinlich {adj} imkandışı {s}
unwahrscheinlich {a} olası olmayan {a}
unwahrscheinlich {a} olmayacak {a}
unwahrscheinlich {adj} pek {s}
die Unwahrscheinlichkeit {f} ihtimal dahilinde olmama {i}
die Unwahrscheinlichkeit {f} muhtemel dışı {i}
die Unwahrscheinlichkeit {f} olası olmama {i}
unwandelbar {adj} aynı kalan {s}
unwandelbar {adj} değişmez {s}
unwandelbar {adj} sabit {s}
unwegsam {adj} ulaşılması zor {s}
unwegsam {adj} ulaşımı zor {s}
unweigerlich {adj} kati {s}
unweigerlich {adj} kesin {s}
unweigerlich {adj} muhakkak {s}
unweigerlich {adj} mutlaka {s}
unweit {prp} çevresinde {öt}
unweit {prp} civarında {öt}
unweit {prp} dolaylarında {öt}
unweit {prp} etrafında {öt}
unweit {prp} yakınında {öt}
das Unwesen {n} düzensizlik {i}
das Unwesen {n} intizamsızlık {i}
das Unwesen {n} tertipsizlik {i}
das Unwesen {n} yaramazlık {i}
unwesentlich {adj} dıştan {s}
unwesentlich {adj} esaslı olmayan {s}
unwesentlich {adj} harici {s}
unwesentlich {adj} ikinci derecede {s}
unwesentlich {adj} önemsiz {s}
das Unwetter {n} [Met.]fırtına {i}
das Unwetter {n} [Met.]kasırga {i}
unwichtig {adj} değersiz {s}
unwichtig {adj} gereksiz {s}
unwichtig {adj} önemsiz {s}
unwiderlegbar {adj} aksi iddia edilemez {s}
unwiderlegbar {a} çürütülemez {a}
unwiderleglich {adj} aksi iddia edilemez {s}
unwiderruflich {adj} dönülemez {s}
unwiderruflich {a} gayri kabili rücu {a}
unwiderruflich {adj} geri alınamaz {s}
unwiderruflich {adj} kesin {s}
unwiderruflich {adj} reddedilemez {s}
unwiderruflich {adj} vazgeçilemez {s}
unwiderruflich gültiges und bestätigtes Akkreditiv {allg} dönülemez geçerli ve teyitli akreditif {allg}
unwiderruflicher Kreditbrief {allg} geri dönülemez kredi mektubu {allg}
unwiderrufliches Abkommen {v} dönülemez anlaşma {fi}
unwiderrufliches Abkommen {v} dönülemez sözleşme {fi}
unwiderrufliches Abkommen {v} kesin anlaşma {fi}
unwiderrufliches Abkommen {v} kesin sözleşme {fi}
unwiderrufliches Akkreditiv {allg} dönülemez akreditif {allg}
unwiderrufliches Dokumentenakkreditiv {allg} dönülemez vesika akreditif {allg}
unwidersprochen {adj} çıkar beklemeden {s}