TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
sırası {i} [demy]der Zug {m}
sırası gelince {allg} [Redw.]zu gegebener Zeit {allg}
sırası gelip oynamak {fi} [isk]ausspielen {v}
sırası gelmek {fi} an der Reihe sein {v}
sırası gelmek {a} an die Reihe kommen {a}
sırası gelmek {fi} darankommen {v}
sırası gelmek {fi} bieten {v}
sırası gelmek {allg} zum Zuge kommen {allg}
sırası gelmişken {adv} apropo {adv}
sırası gelmişken {adv} nebenbei {adv}
sırası gelmişken {adv} apropos {adv}
sırasında {öt} auf {prp}
sırasında {öt} bei {prp}
sırasında {s} binnen {adj}
sırasında {öt} dieweil {prp}
sırasında {öt} durch {prp}
sırasında {a} indem {a}
sırasında {öt} solange {prp}
sırasında {öt} über {prp}
sırasında {öt} unter {prp}
sırasında {öt} während {prp}
sırasında {öt} Zeit {prp}
sırasında {s*be} im Zuge des/der ... {s*be}
sırasını beklemek {fi} anstellen {v}
sırasıyla {allg} der Reihe nach {allg}
sırasıyla {allg} nach der Reihe {allg}
sırasız {s} bündnisfrei {adj}
Indirekte Treffer
ateşleme sırası {i} die Zündzeitfolge {f}
büyük işçi çıkarımlarında gözetilen mağduriyet sırası {i} der Sozialplan {m}
dağ sırası {i} [coğ]die Gebirgskette {f}
dizi sırası {allg} laufende Nummer {allg}
dizili ağaç sırası {ç} die Baumreihen {pl}
elma şırası {i} der Apfelmost {m}
gerilim sırası {i} die Spannungsreihe {f}
ilmik sırası {i} die Maschenreihe {f}
sırası {i} die Arbeitsfolge {f}
jüri sırası {i} die Geschworenenbank {f}
kıdem sırası {i} die Hierarchie {f}
makam sırası {i} der Dienstweg {m}
mercilerin sırası {i} der Instanzenzug {m}
meyve sırası {i} die Fruchtfolge {f}
miras almaya hak ve veraset sırası {i} die Erbfolge {f}
ödeme sırası {i} [tic]die Fälligkeit {f}
okul sırası {i} die Schulbank {f}
park sırası {i} die Parkbank {f}
restoranda geliş sırası ve miktarı belirlenmiş yiyecekler ve içecekler {allg} fix Menü {allg}
rütbe sırası {i} [ask]die Rangliste {f}
sanık avukatı sırası {i} die Anklagebank {f}
sanık sırası {i} die Anklagebank {f}
sinüs sırası {i} die Sinusreihe {f}
sırası {i} [demy]der Zug {m}
sırası gelince {allg} [Redw.]zu gegebener Zeit {allg}
sırası gelip oynamak {fi} [isk]ausspielen {v}
sırası gelmek {fi} darankommen {v}
sırası gelmek {a} an die Reihe kommen {a}
sırası gelmek {fi} an der Reihe sein {v}
sırası gelmek {allg} zum Zuge kommen {allg}
sırası gelmek {fi} bieten {v}
sırası gelmişken {adv} apropos {adv}
sırası gelmişken {adv} nebenbei {adv}
sırası gelmişken {adv} apropo {adv}
sözcük sırası {i} die Wortstellung {f}
sözcük sırası {i} [dilb]die Wortfolge {f}
vagonların sırası {i} [demy]die Zugfolge {f}
yazı sırası {i} die Zeile {f}
yemeklerin servis sırası {i} die Speisenfolge {f}