DeutschTürkisch 
Abkürzungen
Art. Artikel tanımlık
Direkte Treffer
die Art {f} adet {i}
die Art {f} benzer {i}
die Art {f} biçim {i}
die Art {f} çeşit {i}
die Art {f} cins {i}
die Art {f} gelenek {i}
die Art {f} ırk {i}
die Art {f} karakter {i}
die Art {f} kök {i}
die Art {f} mahiyet {i}
die Art {f} maliyet {i}
die Art {f} model {i}
die Art {f} nevi {i}
die Art {f} nitelik {i}
die Art {f} örnek {i}
die Art {f} şekil {i}
die Art {f} soy {i}
die Art {f} suret {i}
die Art {f} takım {i}
die Art {f} tarz {i}
die Art {f} tavır {i}
die Art {f} tip {i}
die Art {f} [Bio]tür {i}
die Art {f} türlü {i}
die Art {f} tutum {i}
die Art {f} üslup {i}
die Art {f} usul {i}
die Art {f} vasıf {i}
die Art {f} yaradılış {i}
Art und Weise {allg} biçim {allg}
Art und Weise {allg} tarz {allg}
Art und Weise {allg} üslup {allg}
Art und Weise {allg} usul {allg}
arteigen {adj} hususi {s}
arteigen {adj} özel {s}
arteigen {adj} şahsi {s}
Artemis {oA} Artemis {tnz}
Artemis {oA} Romalı av tanrıçası {tnz}
Artemisia absinthium {allg} pelin otu {allg}
arten {v} biçimlendirmek {v}
arten {itr} bir kimseye benzemek {itr}
arten {itr} birisine çekmek {itr}
arten {v} teşkil etmek {v}
artenreich {adj} çeşit çeşit {s}
artenreich {adj} cins cins {s}
artenreich {adj} çok çeşitli {s}
der Artenreichtum {m} [Ökol.]tür zenginliği {i}
der Artenschutz {m} nesli tükenmekte olan canlıları korumaya alma {i}
die Arterie {f} arter {i}
die Arterie {f} arterdamar {i}
die Arterie {f} [anat.]atardamar {i}
die Arterie {f} [anat.]şiryan {i}
arteriell {adj} [anat.]atardamarla ilgili {s}
arterielle Blutgase {allg} AKG {allg}
die Arterielle Verschlusskrankheit {f} atardamar tıkanma hastalığı {i}
das Arterienblut {n} atardamar kanı {i}
die Arterienverkalkung {f} [Med.]arterioskleroz {i}
die Arterienverkalkung {f} arteriyoskleroz {i}
die Arterienverkalkung {f} atardamar kireçlenmesi {i}
die Arterienverkalkung {f} [Med.]atardamar sertleşmesi {i}
der Arterienverschluss {m} atardamar tıkanması {i}
die Arteriosklerose {f} [Med.]arterioskleroz {i}
die Arteriosklerose {f} [Med.]atardamar sertleşmesi {i}
die Arteriosklerose {f} damar kireçlenmesi {i}
die Arteriosklerose {f} damar sertliği {i}
die Arteritis {f} arterit {i}
die Arteritis {f} atar damarın iltihaplanması {i}
die Arterlitis {f} [Med.]arterit {i}
artesisch {adj} artezyen {s}
artesischer Brunnen {allg} artezyen kuyusu {allg}
artfremd {adj} kendi ırkına aykırı {s}
die Artgenosse {f} aynı cinsten {i}
die Artgenosse {f} hemcins {i}
die Artgenosse {f} soydaş {i}
artgerechte Tierhaltung {allg} beslenen türe uygun koşullarda yapılan hayvancılık {allg}
die Arthritis {f} [Med.]artrit {i}
die Arthritis {f} eklem iltihabı {i}
die Arthritis {f} [Med.]eklem iltihaplanması {i}
die Arthritis {f} eklem yangısı {i}
die Arthritis {f} mafsal {i}