DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
zerrauft {adj} karışık {s}
zerrauft {adj} karmakarışık {s}
das Zerrbild {n} bozuntu {i}
das Zerrbild {n} karikatür {i}
das Zerrbild {n} karikatürize resim {i}
zerreden {v} fazla işin tadını kaçırmak {v}
zerreiben {v} değirmende öğütmek {v}
zerreiben {v} öğütmek {fi}
zerreiben {v} toz haline getirmek {fi}
die Zerreiche {f} meşe {i}
die Zerreiche {f} saçlı meşe {i}
zerreißbar {adj} ezilebilir {s}
zerreißbar {adj} parçalanabilir {s}
zerreißbar {adj} yırtılabilir {s}
zerreißen {allg} kendini parçalamak {allg}
zerreißen {allg} yırtınmak {allg}
zerreißen {v} paralamak {fi}
zerreißen {v} paralanmak {fi}
zerreißen {v} parça parça etmek {v}
zerreißen {v} parçalamak {v}
zerreißen {itr} parçalanmak {itr}
zerreißen {itr} yırtılmak {itr}
zerreißen {v} yırtmak {v}
die Zerreißprobe {f} [Tex]aşırı yüklenme {i}
die Zerreißprobe {f} [Tex]aşırı zorlama {i}
die Zerreißprobe {f} [Tex]yırtılma denemesi {i}
die Zerreißprobe {f} [Tex]yırtma denemesi {i}
die Zerreißung {f} kesilme {i}
die Zerreißung {f} kesme {i}
die Zerreißung {f} parçalama {i}
die Zerreißung {f} parçalanma {i}
die Zerreißung {f} yırtılma {i}
die Zerreißung {f} yırtma {i}
zerren {v} büyük bir kuvvetle çekmek {v}
zerren {v} sürüklemek {fi}
zerrinnen {itr} erimek {itr}
zerrinnen {itr} eriyip gitmek {itr}
zerrissen {a} lime lime {a}
zerrissen {adj} mutsuz {s}
zerrissen {adj} yırtık {s}
die Zerrissenheit {f} [Pol.]dağınıklık {i}
die Zerrissenheit {f} [Med.]dengesizlik {i}
die Zerrissenheit {f} paramparça olma {i}
die Zerrissenheit {f} stres {i}
die Zerrissenheit {f} yırtıklık {i}
der Zerrspiegel {m} dev aynası {i}
der Zerrspiegel {m} lunapark aynası {i}
die Zerrung {f} [Med.]aşırı gerginlik {i}
die Zerrung {f} aşırı stres {i}
die Zerrung {f} çekilme sonucu şekil değiştirme {i}
zerrütten {v} bozmak {fi}
zerrütten {v} [Med.]laçka olmak {v}
zerrütten {v} mahfetmek {fi}
zerrütten {v} [Med.]sağlığını bozmak {v}
zerrütten {v} [Med.]sarsmak {v}
zerrütten {v} temelden sarsılmak {fi}
zerrütten {v} yıkmak {fi}
zerrüttet {adj} perişan {s}
zerrüttet {adj} yıkılmış {s}
die Zerrüttung {f} aşırı geçimsizlik {i}
die Zerrüttung {f} temelden sarsılma {i}
die Zerrüttung {f} geçimsizlik {i}
Zerrüttung der Ehe {allg} [Jur.]şiddetli geçimsizlik {allg}
das Zerrüttungsprinzip {n} temelden sarsılma esası {i}