DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Verderb {m} ahlaki çöküntü {i}
der Verderb {m} berbat olma {i}
der Verderb {m} bozulma {i}
der Verderb {m} mahvolma {i}
der Verderb {m} ruhsal çöküntü {i}
verderben {allg} biriyle araları açılmak {allg}
das Verderben {n} bela {i}
verderben {v} berbat etmek {fi}
verderben {v} berbat olmak {fi}
verderben {v} bozmak {v}
verderben {itr} bozulmak {itr}
verderben {itr} ekşimek {itr}
das Verderben {n} felaket {i}
verderben {v} mahfetmek {fi}
verderben {v} mahvolmak {fi}
das Verderben {n} yıkım {i}
verderben {v} zarar vermek {v}
das Verderben {n} zarara uğrama {i}
verderblich {adj} bozulabilir {s}
verderblich {adj} çürüyebilir {s}
verderblich {adj} kokabilir {s}
verderblich {a} muzır {a}
verderblich {a} uğursuz {a}
verderblich {adj} zarar verici {s}
verderblich {adj} zararlı {s}
verderbliche Güter {allg} bozulabilen mallar {allg}
verderbliche Ladung {allg} dayanıksız kargo {allg}
verderbliche Ladung {allg} dayanıksız navlun {allg}
verderbliche Ladung {allg} dayanıksız yük {allg}
die Verderbnis {f} ahlaksızlık {i}
die Verderbnis {f} çürüme {i}
die Verderbnis {f} kokuşma {i}
verderbt {adj} ahlaksız {s}
verderbt {adj} bozulmuş {s}
verderbt {adj} kokmuş {s}
verderbt {adj} özelliğini kaybetmiş {s}
die Verderbtheit {f} ahlak bozukluğu {i}
die Verderbtheit {f} ahlaksızlık {i}
die Verderbtheit {f} çürüme {i}
die Verderbtheit {f} kokuşma {i}
Indirekte Treffer
die auf Gedeih und Verderb {allg} sorgusuz sualsiz {allg}
auf Gedeih und Verderb {allg} kayıtsız şartsız {allg}
auf Gedeih und Verderb {allg} anca beraber kanca beraber {allg}