DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
strubbelig {adj} darmadağınık {s}
strubbelig {adj} karmakarışık {s}
der Strubbelkopf {m} darmadağınık kişi {i}
der Strubbelkopf {m} saçları karmakarışık adam {i}
der Strudel {m} anafor {i}
der Strudel {m} bir tür börek {i}
der Strudel {m} burgaç {i}
der Strudel {m} çevri {i}
der Strudel {m} eğrim {i}
der Strudel {m} girdap {i}
der Strudel {m} meyveli turta {i}
der Strudelkopf {m} kafası karışık kimse {i}
strudeln {v} anafor etmek {fi}
strudeln {itr} dönmek {itr}
strudeln {itr} girdap oluşturmak {itr}
strudeln {itr} kaynamak {itr}
strudeln {itr} köpürmek {itr}
die Struktur {f} bünye {i}
die Struktur {f} düzen {i}
die Struktur {f} yapı {i}
die Struktur {f} yapı {i}
der Strukturalismus {m} [Phils]yapısalcılık {i}
der Strukturalist {m} [Phils]strüktüralist {i}
der Strukturalist {m} [Phils]yapısalcı {i}
strukturalistisch {adj} strüktüralizm ile ilgili {s}
strukturalistisch {adj} yapısalcılıkla ilgili {s}
die Strukturanalyse {f} yapı analizi {i}
strukturbedingte Arbeitslosigkeit {allg} yapısal işsizlik {allg}
strukturell {a} bünyevi {a}
strukturell {adj} strüktüral {s}
strukturell {adj} yapı ile ilgili {s}
strukturell {adj} yapılış ile ilgili {s}
strukturell {adj} yapısal {s}
strukturelle Arbeitslosigkeit {allg} yapısal işsizlik {allg}
strukturelle Investition {allg} yapısal yatırım {allg}
strukturelles Defizit {allg} yapısal açık {allg}
die Strukturerkennung {f} örüntü tanıma {i}
die Strukturformel {f} [Chem.]yapı formülü {i}
strukturieren {v} yapısını belirlemek {v}
strukturieren {v} yapıyı incelemek {v}
strukturiert {a} dokulu {a}
die Strukturkrise {f} [Pol.]yapısal rahatsızlık {i}
die Strukturpolitik {f} [Pol.]yapısalcı politika {i}
strukturschwach {adj} [Pol.]azgelişmiş {s}
strukturschwaches Gebiet {allg} altyapısı zayıf bölge {allg}
strukturschwaches Gebiet {allg} kalkınma bölgesi {allg}
der Strukturvertrieb {m} piramit pazarlama sistemi {i}
die Strukturviskosität {f} yapı akışkanlığı {i}
der Strukturwandel {m} yapısal değişim {i}
die Struma {f} [Med.]guatr {i}
die Strumaoperation {f} guatr ameliyatı {i}
die Strumektomie {f} guatrın cerrahi yöntemle çıkarılması {i}
die Strumektomie {f} struinektomi {i}
strumös {adj} [Med.]guatrlı {s}
der Strumpf {m} çorap {i}
der Strumpf {m} gaz lambası gömleği {i}
das Strumpfband {n} çorap bağı {i}
das Strumpfband {n} jartiyer {i}
der Strumpfhalter {m} jartiyer {i}
die Strumpfhose {f} külotlu çorap {i}
die Strumpfmaske {f} çorap maske {i}
der Strunk {m} ağaç kütüğü {i}
der Strunk {m} kesilmiş ağaçtan kalan kök {i}
der Strunk {m} koçan {i}
der Strunk {m} yaprakları koparılmış sebze {i}
struppig {adj} bakımsız {s}
struppig {adj} dağınık {s}
struppig {a} karışık {a}
struppig {adj} karmakarışık {s}
der Struwwelpeter {m} saçı başı darmadağınık çocuk {i}