DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
das Produkt {n} çarpım {i}
der Produkt {m} çarpma işlemi sonucu {i}
das Produkt {n} hasıl {i}
das Produkt {n} mahsul {i}
das Produkt {n} mamul {i}
das Produkt {n} produkt {i}
das Produkt {n} ürün {i}
das Produkt {n} verim {i}
der Produktenhandel {m} hammadde ticareti {i}
der Produktenhandel {m} [Handel]toprak ürünleri ticareti {i}
Produktfehler {allg} ürün hatası {allg}
die Produkthaftung {f} [Handel]üretici sorumluluğu {i}
die Produktion {f} imalat {i}
die Produktion {f} istihsal {i}
die Produktion {f} mamul {i}
die Produktion {f} üretilen şey {i}
die Produktion {f} üretim {i}
die Produktion {f} üretim malzemesi {i}
die Produktion {f} ürün {i}
die Produktion {f} yapım {i}
die Produktion {f} [Film]yapımcı {i}
der Produktionsablauf {m} üretim seyri {i}
der Produktionsbereich {m} [ökon.]üretim yeri {i}
die Produktionsfirma {f} [Film]yapımcı {i}
die Produktionsfirma {f} [Film]yapımcı şirket {i}
die Produktionsgenossenschaft {f} [Handel]üreticiler birliği kooperatifi {i}
die Produktionsgenossenschaft {f} üretim kooperatifi {i}
die Produktionsgesellschaft {f} [Film]yapımcı {i}
die Produktionsgesellschaft {f} [Film]yapımcı şirket {i}
die Produktionskette {f} üretim zinciri {i}
die Produktionskosten {pl} üretim maliyeti {ç}
die Produktionskosten {pl} üretim masrafları {ç}
die Produktionsmenge {f} çıktı hacmi {i}
die Produktionsmenge {f} üretim miktarı {i}
das Produktionsmittel {n} üretim araçları {i}
das Produktionsmittel {n} üretim malzemeleri {i}
der Produktionsrückgang {m} üretimde gerileme {i}
die Produktionssteigerung {f} üretim artışı {i}
produktionssynchrone Beschaffung {allg} üretime uyumlu sağlama {allg}
produktionssynchrone Beschaffung {allg} üretime uyumlu tedarik {allg}
der Produktionszweig {m} belirli malları üreten sanayi dalı {i}
der Produktionszyklus {m} üretim döngüsü {i}
produktiv {adj} bereketli {s}
produktiv {adj} produktif {s}
produktiv {adj} üretken {s}
produktiv {adj} verimli {s}
produktiv {adj} yaratıcı {s}
produktive Aktiva {allg} işletme aktifleri {allg}
produktive Anlage {allg} üretken yatırım {allg}
produktive Arbeitszeit {allg} üretken çalışma süresi {allg}
produktives Betriebsvermögen {allg} üretken işletme varlığı {allg}
produktives Kapital {allg} üretken sermaye {allg}
die Produktivität {f} bereketlilik {i}
die Produktivität {f} hareketlilik {i}
die Produktivität {f} produktivite {i}
die Produktivität {f} verimlilik {i}
die Produktivität {f} yaratıcılık {i}
das Produktlexikon {n} ürün dizini {i}
die Produktpalette {f} ürün yelpazesi {i}
das Produktsicherheitsgesetz {n} ürün emniyet yasası {i}
produktspezifisch {adj} [Handel]ürüne özgü {s}
die Produktwarnung {f} ürün uyarısı {i}