DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
gerecht {adj} adaletli {s}
gerecht {adj} adil {s}
gerecht {adj} doğru {s}
gerecht {adj} dürüst {s}
gerecht {adj} haklı {s}
gerecht {a} insaflı {a}
gerecht {adj} meşru {s}
gerecht {allg} uygun {allg}
gerecht {adj} yasal {s}
gerecht Denkender {allg} adil ve hakkani düşünen {allg}
gerecht verteilen {allg} adil olarak paylaştırmak {allg}
gerechter Himmel {allg} insaf! {allg}
der gerechter Krieg {m} adil savaş {i}
der gerechter Krieg {m} haklı savaş {i}
der gerechter Preis {m} adil fiyat {i}
der gerechter Preis {m} uygun fiyat {i}
gerechterweise {adv} adil olmak gerekirse {adv}
gerechterweise {adv} hakçası {adv}
gerechtfertigt {allg} haklı {allg}
gerechtfertigt {adj} [Jur.]hukuken haklı {s}
gerechtfertigt {adj} kanunen haklı {s}
gerechtfertigte Entlassung {allg} haklı işten çıkarma {allg}
die Gerechtigkeit {f} adalet {i}
die Gerechtigkeit {f} doğruluk {i}
die Gerechtigkeit {f} dürüstlük {i}
die Gerechtigkeit {f} hak {i}
die Gerechtigkeit {f} hakkaniyet {i}
die Gerechtigkeit {f} haklılık {i}
die Gerechtigkeit {f} insaf {i}
Gerechtigkeit üben {allg} adil olmak {allg}
das Gerechtigkeitsgefühl {n} adalet duygusu {i}
das Gerechtigkeitsgefühl {n} adalet hassaslığı {i}
das Gerechtigkeitsgefühl {n} adalet hissi {i}
das Gerechtigkeitsgefühl {n} adalete verilen önem {i}
das Gerechtigkeitssinn {n} adalet duygusu {i}
die Gerechtsame {f} imtiyaz {i}
die Gerechtsame {f} maden hakkı {i}
die Gerechtsame {f} öncelik {i}
das Gerede {n} dedikodu {i}
das Gerede {n} laf {i}
das Gerede {n} lakırdı {i}
das Gerede {n} palavra {i}
das Gerede {n} rivayet {i}
das Gerede {n} şayia {i}
das Gerede {n} söylenti {i}
geregelt {adj} düzenlenmiş {s}
geregelt {adj} düzenli {s}
geregelte Beschäftigung {allg} düzenli çalışma {allg}
gereichen {itr} [Verk.]açmak {itr}
gereichen {itr} [Verk.]bahşetmek {itr}
gereichen {itr} [Verk.]getirmek {itr}
gereichen {itr} [Verk.]hasıl olmak {itr}
gereichen {itr} [Verk.]vermek {itr}
gereimt {a} kafiyeli {a}
gereimt {a} manzum {a}
gereimt {a} uyaklı {a}
gereinigt {a} temizlenmiş {a}
gereizt {adj} hiddetli {s}
gereizt {adj} öfkeli {s}
gereizt {adj} sinirli {s}
gereizt antworten {allg} sinirli sinirli cevap vermek {allg}
gereizt werden {v} hırçınlaşmak {fi}
die Gereiztheit {f} hiddet {i}
die Gereiztheit {f} infial {i}
die Gereiztheit {f} kızgınlık {i}
die Gereiztheit {f} öfke {i}
die Gereiztheit {f} sinirlilik {i}
das Gerenne {n} koşuşma {i}
das Gerenne {n} koşuşturma {i}
gereuen {v} pişman olmak {v}