DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
David {oA} [Rel.]Davut {tnz}
der Davis-Pokal {m} [Sp]uluslararası tenis turnuvası ödülü {i}
der Davit {m} [Naut.]kaldırma vinci {i}
der Davit {m} [Naut.]metafora {i}
davon {adv} bundan {adv}
davon {adv} bundan dolayı {adv}
davon {adv} hakkında {adv}
davon {adv} ondan {adv}
davon {adv} ondan dolayı {adv}
davon {adv} üzerine {adv}
davon ausgehen {allg} başlamak {allg}
davon ausgehen {allg} bir şeyden hareket etmek {allg}
davon laufen {v} firar etmek {fi}
davonbleiben {v} bir şeye elini sürmemek {fi}
davonfliegen {v} uçup gitmek {fi}
davonfliegen {v} uçup gözden kaybolmak {fi}
davongehen {v} ayrılıp gitmek {fi}
davonjagen {v} defetmek {v}
davonjagen {v} kovmak {v}
davonjagen {v} sıvışmak {fi}
davonjagen {v} tüymek {fi}
davonkommen {v} atlatmak {fi}
davonkommen {v} geçiştirmek {fi}
davonkommen {v} kurtulmak {fi}
davonkommen {v} paçayı kurtarmak {fi}
davonkommen {v} sıyrılmak {fi}
davonkommen {v} tehlikeden kurtulmak {fi}
davonlaufen {v} firar etmek {fi}
davonlaufen {v} kaçmak {fi}
davonmachen {v} kaçıp gitmek {fi}
davonmachen {v} kaçmak {fi}
davonmachen {v} sıvışmak {fi}
davonmachen {v} tüymek {fi}
davonrennen {v} firar etmek {fi}
davonrennen {v} kaçıp gitmek {fi}
davonrennen {v} kaçmak {fi}
davonrennen {v} sıvışmak {fi}
davonrennen {v} tabanları yağlamak {fi}
davonschleichen {v} sessizce kaçmak {fi}
davonschleichen {v} sessizce tüymek {fi}
davonschleichen {v} sıvışmak {fi}
davonstieben {v} etrafa dağılmak {fi}
davonstieben {v} kaçışmak {fi}
davontragen {v} alıp götürmek {fi}
davontragen {v} hastalık bulaşmak {fi}
davontragen {v} hastalık kapmak {fi}
davontragen {v} yaralanmak {fi}
davonziehen {v} ayrılmak {fi}
davonziehen {v} çekip gitmek {fi}
davor {adv} bundan {adv}
davor {adv} bunun önünde {adv}
davor {adv} bunun önüne {adv}
davor {adv} ondan {adv}
davor {adv} onun önünde {adv}
davor {adv} onun önüne {adv}
davor {adv} şunun önünde {adv}
davor {adv} şunun önüne {adv}
davor legen {v} bir şeyin önüne kilit asmak {fi}
davor legen {v} önüne koymak {fi}
davor liegen {v} önünde bulunmak {fi}
davor liegen {v} önünde durmak {fi}
davor stehen {v} önünde dikilmek {fi}
davor stehen {v} önünde durmak {fi}