DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Umwälzanlage {f} fıskiyede aşağı akan suyun yeniden yukarı aktarılması sistemi {i}
umwälzen {v} yuvarlamak {fi}
umwälzen {v} kökten değiştirmek {v}
umwälzend {adj} kökten değiştiren {s}
umwälzend {adj} temelden değiştiren {s}
umwälzende Ereignisse {allg} çığır açan olaylar {allg}
die Umwälzpumpe {f} devridaim pompası {i}
die Umwälzpumpe {f} dolaşım pompası {i}
die Umwälzung {f} devrim {i}
die Umwälzung {f} ihtilal {i}
die Umwälzung {f} köklü değişiklik {i}
die Umwälzung {f} radikal değişim {i}
die Umwälzung {f} tamamen değişim {i}
die Umwälzung {f} temelden değişiklik {i}
die Umwälzung {f} temelden değiştirme {i}
die Umwälzung {f} tümden değişim {i}
umwandeln {v} başka şekle dönüştürmek {fi}
umwandeln {v} çevirmek {fi}
umwandeln {v} değiştirmek {fi}
umwandeln {v} dönüştürmek {fi}
umwandeln {v} kökten değiştirmek {fi}
umwandeln {v} tahvil etmek {fi}
umwandeln {v} tebdil etmek {fi}
umwandeln {v} evirmek {v}
der Umwandler {m} dönüştürücü {i}
der Umwandler {m} konverter {i}
die Umwandlung {f} çevirme {i}
die Umwandlung {f} değiştirme {i}
die Umwandlung {f} dönüştürme {i}
die Umwandlung {f} tahvil {i}
die Umwandlung {f} tebdil {i}
umwechseln {v} bozmak {fi}
umwechseln {v} döviz bozdurmak {fi}
umwechseln {v} parayı başka parayla değiştirmek {fi}
der Umweg {m} dolambaçlı yol {i}
der Umweg {m} karmaşık yol {i}
der Umweg {m} sapa yol {i}
der Umweg {m} uzun yol {i}
die Umwelt {f} çevre {i}
die Umwelt {f} doğal çevre {i}
die Umwelt {f} muhit {i}
die Umwelt {f} sosyal çevre {i}
umweltbedingt {adj} doğal çevre koşullarına bağlı {s}
umweltbedingt {adj} doğal çevreye bağlı {s}
umweltbelastend {adj} çevreyi kirleten {s}
die Umweltbelastung {f} çevreyi kirletme {i}
umweltbewusst {adj} çevre bilincine sahip {s}
umweltbewusst {a} çevreci {a}
umweltbewusst {adj} doğal çevre kültürü bilincinde {s}
das Umweltbewusstsein {n} çevre bilinci {i}
der Umweltforscher {m} çevrebilimci {i}
die Umweltforschung {f} çevrebilim {i}
die Umweltforschung {f} ekoloji {i}
umweltfreundlich {a} çevreci {a}
umweltfreundlich {adj} doğal çevreye uyumlu {s}
umweltfreundlich {a} doğasever {a}
der Umweltgipfel {m} çevre sorunları zirvesi {i}
das Umweltinformationsgesetz {n} çevre bilgisi yasası {i}
die Umweltkatastrophe {f} çevre felaketi {i}
die Umweltkrise {f} çevre bunalımı {i}
das Umweltministerium {n} çevre bakanlığı {i}
die Umweltpartei {f} çevreci parti {i}
die Umweltpolitik {f} çevre politikası {i}
umweltpolitisch {adj} çevre politikasıyla ilgili {s}
das Umweltrecht {n} [Jur.]çevre hukuku {i}
der Umweltschaden {m} çevre zararı {i}
die Umweltschäden {pl} çevreye verilen zararlar {ç}
umweltschädlich {adj} çevreye zararlı {s}
der Umweltschutz {m} çevre korunması {i}
der Umweltschutz {m} doğal çevre koruması {i}
die Umweltschutzbewegung {f} çevre korunması hareketi {i}
der Umweltschützer {m} çevre koruma gönüllüsü {i}
der Umweltschützer {m} çevreci {i}
der Umweltschützer {m} doğasever {i}
die Umweltschützerin {f} çevreci {i}
das Umweltschutzpapier {n} çevre dostu kağıt {i}
der Umwelttreff {m} buluşma {i}
der Umweltverschmutzer {m} çevreyi kirleten {i}
die Umweltverschmutzung {f} çevre kirliliği {i}
die Umweltverschmutzung {f} doğal çevre kirlenmesi {i}