DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
vorstellbar {adj} düşünülebilir {s}
vorstellbar {adj} tahayyül edilebilir {s}
vorstellbar {adj} tasarlanabilir {s}
vorstellbar {adj} tasavvur edilebilir {s}
vorstellen {v} bir şeyi göz önüne getirmek {fi}
vorstellen {v} hayal etmek {fi}
vorstellen {v} tasavvur etmek {fi}
vorstellen {v} için başvurmak {fi}
vorstellen {v} kendini tanıtmak {fi}
vorstellen {v} anlatmak {fi}
vorstellen {v} göstermek {fi}
vorstellen {v} ifade etmek {fi}
vorstellen {v} öne koymak {fi}
vorstellen {v} önüne koymak {fi}
vorstellen {v} saati ileri almak {fi}
vorstellen {v} sunmak {fi}
das Vorstellen {n} takdim {i}
vorstellen {v} takdim etmek {fi}
vorstellen {v} tanıştırmak {fi}
vorstellen {v} tanıtmak {fi}
vorstellen {v} tasvir etmek {fi}
vorstellen {v} temsil etmek {fi}
vorstellen {v} farz etmek {fi}
die Vorstellung {f} başvuru {i}
die Vorstellung {f} beklenti {i}
die Vorstellung {f} dikkatini çekme {i}
die Vorstellung {f} düşünce {i}
die Vorstellung {f} fikir {i}
die Vorstellung {f} gösterim {i}
die Vorstellung {f} başvurusu {i}
die Vorstellung {f} oyun {i}
die Vorstellung {f} oyunculuk {i}
die Vorstellung {f} tahayyül {i}
die Vorstellung {f} takdim edilme {i}
die Vorstellung {f} takdim etme {i}
die Vorstellung {f} tanıştırılma {i}
die Vorstellung {f} tanıştırma {i}
die Vorstellung {f} tanıtılma {i}
die Vorstellung {f} tanıtma {i}
die Vorstellung {f} tasarım {i}
die Vorstellung {f} tasarlama {i}
die Vorstellung {f} tasavvur {i}
die Vorstellung {f} [Theat]temsil {i}
die Vorstellung {f} uyarı {i}
die Vorstellung {f} imge {i}
das Vorstellungsgespräch {n} İş başvuru görüşmesi {i}
das Vorstellungsgespräch {n} başvurusu görüşmesi {i}
das Vorstellungsgespräch {n} mülakat {i}
die Vorstellungskraft {f} hayal gücü {i}
die Vorstellungskraft {f} imgeleme {i}
das Vorstellungsvermögen {n} hayal gücü {i}
das Vorstellungsvermögen {n} imgeleme {i}