DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
verzehnfachen {v} [mat]on ile çarpmak {v}
verzehnfachen {v} on katına çıkarmak {v}
der Verzehr {m} yeme içme {i}
verzehren {allg} içi içini yemek {allg}
verzehren {allg} kendini yiyip bitirmek {allg}
verzehren {v} tüketmek {v}
verzehren {v} yiyip bitirmek {fi}
verzehren {v} yiyip içmek {v}
verzehrt {a} tüketilmiş {a}
die Verzehrung {f} hasretini çekme {i}
die Verzehrung {f} içini yeme {i}
die Verzehrung {f} yiyip içme {i}
verzeichnen {v} kaydetmek {v}
verzeichnen {v} not etmek {v}
verzeichnen {v} tescil etmek {fi}
verzeichnen {v} yanlış çizmek {v}
verzeichnen {v} yanlış yazmak {v}
verzeichnen {v} yazmak {v}
das Verzeichnis {n} ceride {i}
das Verzeichnis {n} cetvel {i}
das Verzeichnis {n} çizelge {i}
das Verzeichnis {n} defter {i}
das Verzeichnis {n} dizin {i}
das Verzeichnis {n} endeks {i}
das Verzeichnis {n} fihrist {i}
das Verzeichnis {n} kütük {i}
das Verzeichnis {n} liste {i}
verzeihen {allg} birisinin bir şeyini hoşgörü ile karşılamak {allg}
verzeihen {v} affetmek {v}
verzeihen {v} bağışlamak {v}
verzeihen {v} mazur görmek {fi}
verzeihen Sie {allg} affedersiniz {allg}
verzeihen Sie {allg} affedersiniz! {allg}
verzeihen Sie {allg} kusura bakmayın {allg}
verzeihen Sie! {allg} affedersiniz {allg}
verzeihen Sie! {allg} kusura bakmayın {allg}
verzeihlich {adj} affedilebilir {s}
verzeihlich {adj} bağışlanabilir {s}
verzeihlich {a} mazur {a}
die Verzeihung {f} af {i}
die Verzeihung {f} affetme {i}
die Verzeihung {f} bağışlama {i}
die Verzeihung {f} mazur görme {i}
Verzeihung! {allg} affedersiniz {allg}
Verzeihung! {allg} pardon {allg}
verzerren {v} [Med.]birine hakaret etmek {v}
verzerren {v} [Med.]çarpıtmak {v}
verzerren {v} [Med.]cildi fazla germek {v}
verzerren {v} [Med.]konuyu saptırmak {v}
die Verzerrung {f} biçimi bozulma {i}
die Verzerrung {f} biçimini bozma {i}
die Verzerrung {f} deformasyon {i}
die Verzerrung {f} konuyu çarpıtma {i}
der Verzerrungstensor {m} [Tec]deformasyon tensörü {i}
der Verzerrungstensor {m} [Tec]gerilme tensörü {i}
verzetteln {v} daldan dala atlamak {fi}
verzetteln {v} önemsiz bir şey için çok çabalamak {fi}
verzetteln {v} fişlemek {v}
verzetteln {v} kaydetmek {v}
verzetteln {v} önemsiz bir şey için varını yoğunu harcamak {v}
die Verzettelung {f} fişleme {i}
die Verzettelung {f} kendini dağıtma {i}
die Verzettelung {f} kendini yıpratma {i}