DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
verwickeln {v} dolanmak {fi}
verwickeln {v} bulaştırmak {fi}
verwickeln {v} dolanmak {v}
verwickeln {v} dolaştırmak {v}
verwickeln {v} karıştırmak {v}
verwickeln in {v} bulanmak {fi}
verwickeln in {v} bulaşmak {fi}
verwickeln in {v} karışmak {fi}
verwickelt {a} bulaşmış {a}
verwickelt {a} çaparızlı {a}
verwickelt {adj} çapraşık {s}
verwickelt {a} iştirak etmiş {a}
verwickelt {adj} karışık {s}
verwickelt {a} karışmış {a}
die Verwicklung {f} çapraşıklık {i}
die Verwicklung {f} karışıklık {i}
die Verwicklung {f} karmaşa {i}
die Verwicklung {f} [Theat]konflikt {i}
das Verwiegen {n} ağırlığını ölçme {i}
verwiegen {v} ağırlığını ölçmek {v}
das Verwiegen {n} tartma {i}
verwiegen {v} tartmak {v}
verwildern {itr} bakımsız olmak {itr}
verwildern {itr} bozulmak {itr}
verwildern {itr} ot kaplamak {itr}
verwildern {itr} yabanileşmek {itr}
verwildert {adj} yabanileşmiş {s}
die Verwilderung {f} bakımsızlaşma {i}
die Verwilderung {f} ot bürüme {i}
die Verwilderung {f} yabanileşme {i}
die Verwilderung {f} yozlaşma {i}
verwinden {v} hazmetmek {fi}
verwinden {v} nefsine yedirmek {fi}
verwirken {v} [Jur.]cezaya çarptırılmak {v}
verwirken {v} hakkını kaybetmek {v}
verwirken {v} yoksun kalmak {v}
verwirklichen {v} gerçekleşmek {fi}
verwirklichen {v} husule gelmek {fi}
verwirklichen {v} gerçekleştirmek {v}
verwirklichen {v} tahakkuk ettirmek {fi}
die Verwirklichung {f} gerçekleşme {i}
die Verwirklichung {f} gerçekleştirme {i}
die Verwirklichung {f} tahakkuk ettirme {i}
die Verwirkung {f} hakkını kaybetme {i}
die Verwirkung {f} müstahak olma {i}
die Verwirkung {f} yitirme {i}
die Verwirkung {f} yoksun kalma {i}
die Verwirkung {f} zayi etme {i}
verwirren {v} birbirine dolaştırmak {v}
verwirren {v} birbirine karıştırmak {v}
verwirren {v} dikkatini dağıtmak {fi}
verwirrt {adj} aklı karışık {s}
verwirrt {adj} kafası karışık {s}
verwirrte Haare {allg} karmakarışık saçlar {allg}
die Verwirrung {f} afallama {i}
die Verwirrung {f} karışıklık {i}
die Verwirrung {f} karıştırma {i}
die Verwirrung {f} şaşkınlık {i}
die Verwirrung {f} düzensizlik {i}
verwirtschaften {v} hatalı idare ile tüketmek {v}
verwirtschaften {v} sıfırı tüketmek {v}
verwischen {v} silmek {v}
verwischt {a} silik {a}
die Verwischung {f} silinme {i}
verwittern {itr} [Geol]aşınmak {itr}
verwittern {itr} [Geol]bozulmak {itr}
verwittern {itr} [Geol]dağılmak {itr}
verwittert {adj} hava şartarlarının etkisiyle aşınmış {s}
die Verwitterung {f} [Geol]aşınma {i}
die Verwitterung {f} [Geol]bozulma {i}
die Verwitterung {f} [Geol]dağılma {i}
verwitwet {adj} dul {s}