DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
umfahren {v} altına almak {fi}
umfahren {v} araçla çiğnemek {fi}
umfahren {v} araçla etrafında turlamak {fi}
umfahren {v} çevresinde dolanmak {fi}
umfahren {v} ezmek {fi}
umfallen {v} aniden fikrinden caymak {fi}
umfallen {v} düşüncesini değiştirmek {fi}
umfallen {v} tepetaklak yere düşmek {fi}
umfallen {v} vazgeçmek {fi}
umfallen {v} yere düşmek {fi}
umfallen {v} yere yuvarlanmak {fi}
der Umfang {m} [mat]alan {i}
der Umfang {m} büyüklük {i}
der Umfang {m} [mat]çember {i}
der Umfang {m} çerçeve {i}
der Umfang {m} [mat]çevre {i}
der Umfang {m} [mat]daire parçası çevresi {i}
der Umfang {m} [Arc]galeri {i}
der Umfang {m} [mat]genişlik {i}
der Umfang {m} [mat]hacim {i}
der Umfang {m} hadim {i}
der Umfang {m} [mat]hat {i}
der Umfang {m} [mat]ilişki {i}
der Umfang {m} [mat]kapsam {i}
der Umfang {m} [mat]kullanım {i}
der Umfang {m} [mat]münasebet {i}
der Umfang {m} [mat]nispet {i}
der Umfang {m} [mat]ölçü {i}
der Umfang {m} [mat]oran {i}
der Umfang {m} oylum {i}
der Umfang {m} [mat]saha {i}
der Umfang {m} [mat]sınır {i}
umfangen {v} çevresini kuşatmak {v}
umfangen {v} etrafını çevirmek {v}
umfangen {v} kaplamak {v}
umfangen {v} kapsamak {v}
umfangen {v} kucaklamak {v}
umfangen {v} sarılmak {v}
umfangen {v} sarmak {v}
umfangen {v} sarmalamak {v}
umfänglich {adj} geniş kapsamlı {s}
umfänglich {adj} geniş ölçüde {s}
umfänglich {adj} oldukça büyük {s}
umfänglich {adj} oldukça kapsamlı {s}
umfangreich {a} geniş {a}
umfangreich {adj} geniş kapsamlı {s}
umfangreich {adj} geniş ölçüde {s}
umfangreich {a} hürmetli {a}
umfangreich {a} kapsamlı {a}
umfangreich {adj} oldukça büyük {s}
umfangreich {adj} oldukça kapsamlı {s}
die Umfangsgeschwindigkeit {f} çevresel hız {i}
der Umfangswickler {m} yüzeyden tahrikli sarıcı {i}
umfärben {v} yeniden boyamak {fi}
umfassen {v} çevirmek {v}
umfassen {v} çevrelemek {v}
umfassen {v} içermek {v}
umfassen {v} ihtiva etmek {fi}
umfassen {v} kapsamak {v}
umfassen {v} kucaklamak {v}
umfassen {v} kuşatmak {v}
umfassen {v} sarılmak {v}
umfassen {v} sarmalamak {v}
umfassend {adj} geniş {s}
umfassend {adj} kapsamlı {s}
umfassende Kenntnisse {allg} geniş kapsamlı bilgiler {allg}
umfassendes Qualitätsmanagement {allg} toplam kalite yönetimi {allg}
die Umfassung {f} çevreleme {i}
die Umfassung {f} içerme {i}
die Umfassung {f} kapsama {i}
die Umfassung {f} kucaklama {i}
die Umfassung {f} sarılma {i}
die Umfassung {f} sarmalama {i}
die Umfassungsmauer {f} çevre duvarı {i}
das Umfeld {n} etraf {i}
das Umfeld {n} sosyal açıdan çevre {i}
umfliegen {v} [Zoo]korunma amaçlı etrafında uçmak {v}
umfliegen {v} yere devrilmek {fi}
umfliegen {v} yere düşmek {fi}
umfliegen {v} yere serilmek {fi}