DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
das Gefälle {n} düşme yüksekliği {i}
das Gefälle {n} eğim {i}
das Gefälle {n} farklılık {i}
das Gefälle {n} iniş {i}
das Gefälle {n} meyil {i}
das Gefälle {n} seviye farkı {i}
gefallen {itr} beğenilmek {itr}
das Gefallen {n} beğenme {i}
das Gefallen {n} hatır {i}
das Gefallen {n} haz {i}
das Gefallen {n} hoşafına gitme {i}
das Gefallen {n} hoşlanma {i}
gefallen {itr} hoşuna gitmek {itr}
das Gefallen {n} irade {i}
das Gefallen {n} iyilik {i}
das Gefallen {n} kıyak {i}
der Gefallen {m} lütuf {i}
das Gefallen {n} zevk {i}
gefallen lassen {v} bir şeye boyun eğmek {fi}
gefallen lassen {v} katlanmak {fi}
gefallen lassen {v} nazını çekmek {fi}
Gefallen tun {allg} iyilik yapmak {allg}
die Gefallene {f} şehit {i}
Gefallene {fm} fahişe {fm}
Gefallene {nom} orospu {i}
gefallene Frau {allg} ahlaksız kadın {allg}
gefallene Frau {allg} düşkün {allg}
das Gefallenendenkmal {n} şehitler anıtı {i}
Gefallener {nom} [mil.]şehit {i}
gefällig {a} güzel {a}
gefällig {adj} hoş {s}
gefällig {adj} kibar {s}
gefällig {adj} latif {s}
gefällig {allg} nazik {allg}
gefällig {adj} oynak {s}
gefällig {allg} sevindirici {allg}
gefällig {a} tatlı {a}
gefällig {allg} yardıma hazır {allg}
gefällig {a} yardımsever {a}
gefällig {adj} zarif {s}
gefällige Musik {allg} kulağa hoş gelen müzik {allg}
die Gefälligkeit {f} güzellik {i}
die Gefälligkeit {f} hatır {i}
die Gefälligkeit {f} hatırşinaslık {i}
die Gefälligkeit {f} iyilik {i}
die Gefälligkeit {f} lütuf {i}
die Gefälligkeit {f} lütufkarlık {i}
die Gefälligkeit {f} muamele {i}
die Gefälligkeit {f} nezaket {i}
die Gefälligkeit {f} yardımseverlik {i}
die Gefälligkeit {f} zarafet {i}
der Gefälligkeits-Indossant {m} hatır senedi cirantası {i}
die Gefälligkeitsadresse {f} hatır adresi {i}
das Gefälligkeitsakzept {n} hatır kabulü {i}
der Gefälligkeitsakzept {m} [Handel]hatır senedi {i}
das Gefälligkeitsakzept {n} karşılıksız kabulü {i}
der Gefälligkeitsaussteller {m} karşılıksız keşide eden {i}
das Gefälligkeitsdarlehen {n} karşılıksız avans {i}
das Gefälligkeitsdarlehen {n} karşılıksız ikraz {i}
die Gefälligkeitsdeckung {f} hatır karşılığı {i}
das Gefälligkeitsgiro {n} hatır cirosu {i}
das Gefälligkeitsindossament {n} hatır cirosu {i}
das Gefälligkeitsverhältnis {n} hatır ilişkisi {i}
der Gefälligkeitswechsel {m} çürük senet {i}
der Gefälligkeitswechsel {m} [Handel]finansman senedi {i}
der Gefälligkeitswechsel {m} [Handel]hatır senedi {i}
gefälligst {adv} lütfen {adv}
die Gefallsucht {f} beğenilme tutkusu {i}
die Gefallsucht {f} cilve {i}
die Gefallsucht {f} işve {i}
gefallsüchtig {adv} beğenilme tutkunu {adv}
gefallsüchtig {adv} cilveli {adv}
gefallsüchtig {adv} işveli {adv}