DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
erschaffen {itr} oluşturmak {itr}
erschaffen {itr} yaratmak {itr}
der Erschaffer {m} yaradan {i}
der Erschaffer {m} yaratıcı {i}
die Erschaffung {f} yaradılış {i}
die Erschaffung {f} yaratma {i}
erschallen {itr} çınlamak {itr}
erschallen {itr} duyulmak {itr}
erschallen {itr} işitilmek {itr}
erschallen {itr} tınlamak {itr}
erschaudern {itr} tir tir titremek {itr}
erschaudern {itr} ürkmek {itr}
erschauen {v} fark etmek {v}
erschauen {v} görmek {v}
erschauern {itr} korkudan titremek {itr}
erscheinen {itr} belirmek {itr}
das Erscheinen {n} çıkma {i}
erscheinen {itr} çıkmak {itr}
das Erscheinen {n} gelme {i}
erscheinen {v} gelmek {fi}
das Erscheinen {n} görünme {i}
erscheinen {itr} görünmek {itr}
das Erscheinen {n} görünüş {i}
erscheinen {itr} gözükmek {itr}
erscheinen {v} hazır bulunma {fi}
erscheinen {itr} hazır bulunmak {itr}
erscheinen {itr} mahkeme huzuruna çıkmak {itr}
erscheinen {itr} neşredilmek {itr}
erscheinen {itr} piyasaya çıkmak {itr}
erscheinen {itr} tezahür etmek {itr}
erscheinen {itr} yayımlanmak {itr}
erscheinen lassen {allg} çıkarmak {allg}
erscheinen lassen {allg} neşretmek {allg}
die Erscheinung {f} araz {i}
die Erscheinung {f} cin {i}
die Erscheinung {f} fenomen {i}
die Erscheinung {f} görüngü {i}
die Erscheinung {f} görüntü {i}
die Erscheinung {f} görünüm {i}
die Erscheinung {f} görünüş {i}
die Erscheinung {f} hadise {i}
die Erscheinung {f} hayalet {i}
die Erscheinung {f} hazır bulunma {i}
die Erscheinung {f} kılık {i}
die Erscheinung {f} olay {i}
die Erscheinung {f} semptom {i}
die Erscheinung {f} yayımlanma {i}
die Erscheinung {f} tezahür {i}
das Erscheinungsbild {n} belirti {i}
das Erscheinungsbild {n} emare {i}
das Erscheinungsbild {n} görünüm {i}
das Erscheinungsbild {n} imaj {i}
das Erscheinungsbild {n} [Jur.]semptom {i}
das Erscheinungsbild {n} tablo {i}
das Erscheinungsdatum {n} yayın tarihi {i}
die Erscheinungsform {f} biçim {i}
die Erscheinungsform {f} bir şeyin belirli durumlarda aldığı şekil {i}
das Erscheinungsjahr {n} bir kitabın basım yılı {i}
das Erscheinungsjahr {n} yayın yılı {i}
der Erscheinungsort {m} yayın yeri {i}
der Erscheinunugsort {m} bir kitabın basıldığı yer {i}
erschießen {v} [mil.]kurşuna dizme {v}
erschießen {v} kurşuna dizmek {fi}
erschießen {v} kurşunlayarak öldürmek {v}
erschießen {v} silahla vurarak öldürmek {v}
erschießen {allg} kendine kurşun sıkarak intihar etmek {allg}
die Erschießung {f} kurşuna dizilme {i}
die Erschießung {f} kurşuna dizme {i}
die Erschießung {f} kurşunla öldürme {i}
die Erschießung {f} vurma {i}
die Erschießung {f} vurulma {i}
erschlaffen {itr} dizlerinin bağı çözülmek {itr}
erschlaffen {itr} gevşemek {itr}
erschlaffen {v} gevşetmek {v}
erschlaffen {itr} güçten düşmek {itr}
erschlaffen {v} yorgun düşmek {fi}
erschlafft {adj} gevşek {s}
erschlafft {adj} yorgun {s}
die Erschlaffung {f} gevşeme {i}
die Erschlaffung {f} laçkalaşma {i}