TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
yargılama {i} die Aburteilung {f}
yargılama {i} der Beschluss {m}
yargılama {i} die Gerichtsverhandlung {f}
yargılama {i} die Gnade {f}
yargılama {i} die Judikation {f}
yargılama {i} der Prozess {m}
yargılama {i} die Prozesshandlung {f}
yargılama {i} die Verhandlung {f}
yargılama giderleri {ç} [huk]die Gerichtskosten {pl}
yargılama ile ilgili {allg} prozessual {allg}
yargılama kararı {i} die Sentenz {f}
yargılama koşulları {i} die Prozesshandlungsvoraussetzung {f}
yargılama usulü {i} das Erkenntnisverfahren {n}
yargılama usulü {i} [huk]das Verfahren {n}
yargılamak {fi} aburteilen {v}
yargılamak {fi} urteilen {v}
yargılamak {fi} verhandeln {v}
yargılamak {allg} zu Gericht sitzen {allg}
yargılamanın durması {i} der Stillstand des Verfahrens {m}
yargılamanın yenilenmesi {i} die Wiederaufnahme des Verfahrens {f}
Indirekte Treffer
açık yargılama {fi} [huk]öffentlich verhandeln {v}
esas sözlü yargılama günü {i} der Haupttermin {m}
esas yargılama {i} die Hauptverhandlung {f}
gıyapta yargılama {i} das Versäumnisverfahren {n}
gıyapta yargılama {i} das Abwesenheitsverfahren {n}
gıyapta yargılama {i} die Abwesenheitserkenntnis {f}
hızlandırılmış yargılama {i} [huk]das Beschleunigte Verfahren {n}
idari yargılama usulü hukuku {i} [huk]das Verwaltungsprozessrecht {n}
idari yargılama usulü kanunu {i} die Verwaltungsgerichtsordnung {f}
işkence ederek yargılama {i} das Gottesurteil {n}
katı yargılama {i} die Inquisition {f}
kendini yargılama {i} die Selbstkritik {f}
ortaçağ kilisesinin yargılama sistemi {i} die Inquisition {f}
savcılığın merkezi yargılama sicili {i} das Zentrales Staatsanwaltschaftliches Verfahrensregister {n}
savcılığın merkezi yargılama sicili {allg} Zentrales Staatsanwaltschaftliches Verfahrensregis {allg}
seri yargılama {i} [huk]das Schnellverfahren {n}
sulh mahkemesi yargılama usulü {i} [huk]das Amtsgerichtsverfahren {n}
yargılama giderleri {ç} [huk]die Gerichtskosten {pl}
yargılama ile ilgili {allg} prozessual {allg}
yargılama kararı {i} die Sentenz {f}
yargılama koşulları {i} die Prozesshandlungsvoraussetzung {f}
yargılama usulü {i} das Erkenntnisverfahren {n}
yargılama usulü {i} [huk]das Verfahren {n}
yazılı yargılama yöntemi {i} [huk]das Schriftliche Verfahren {n}
yurtdışında suç işlemesine rağmen suçluyu iade etmeyip kendi adalet sistemine göre yargılama prensibi {i} [huk]das Heimatprinzip {n}