TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
Himalaya dağları {tnz} Himalaja {oA}
Himalaya kar adamı {i} der Yeti {m}
himaye {i} die Agide {f}
himaye {i} die Ägide {f}
himaye {i} [ask]die Aufnahme {f}
himaye {i} [ask]die Bedeckung {f}
himaye {i} die Begünstigung {f}
himaye {i} der Beistand {m}
himaye {i} die Beschirmung {f}
himaye {i} die Beschützung {f}
himaye {i} die Deckung {f}
himaye {i} die Förderung {f}
himaye {i} der Geleitschutz {m}
himaye {i} der Gewahrsam {m}
himaye {i} die Hut {f}
himaye {i} die Obhut {f}
himaye {i} das Patronat {n}
himaye {i} die Protektion {f}
himaye {i} das Protektorat {n}
himaye {i} der Schirm {m}
himaye {i} die Schirmherrschaft {f}
himaye {i} der Schutz {m}
himaye {i} die Sicherung {f}
himaye altına almak {v} beschützen {v}
himaye altındaki devlet {i} das Protektorat {n}
himaye eden kimse {i} der Gönner {m}
himaye edici {i} der Paraklet {m}
himaye edilen kişi {i} der Schützling {m}
himaye etme {i} die Begünstigung {f}
himaye etmek {fi} absichern {v}
himaye etmek {v} befördern {v}
himaye etmek {v} begünstigen {v}
himaye etmek {fi} beschützen {v}
himaye etmek {v} [ask]decken {v}
himaye etmek {v} favorisieren {v}
himaye etmek {v} fördern {v}
himaye etmek {v} hüten {v}
himaye etmek {v} protegieren {v}
himaye etmek {v} schirmen {v}
himaye etmek {v} schonen {v}
himaye etmek {fi} schützen {v}
himaye etmek {v} sichern {v}
himaye etmek {fi} verteidigen {v}
himaye tedbiri {i} die Schutzmaßnahme {f}
himayeci {i} der Beschirmer {m}
himayeci {s} protektionistisch {adj}
himayeci gümrük politikası {i} die Hochschutzzollpolitik {f}
himayeci ithal resmi {i} der Importschutzzoll {m}
himayesi altına almak {v} beschirmen {v}
himayesi altına almak {fi} jemanden in Schutz nehmen {v}
himmet {i} die Anstrengung {f}
himmet {i} die Bemühung {f}
himmet {i} der Dienst {m}
himmet {i} die Freundlichkeit {f}
himmet {i} die Gunst {f}
himmet {i} die Schutz {f}