TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
henüz {adv} bereits {adv}
henüz {a} eben {a}
henüz {a} erst {a}
henüz {allg} jetzt noch {allg}
henüz {adv} justament {adv}
henüz {adv} noch {adv}
henüz {adv} vorhin {adv}
Henüz 18 yaşında bile değil {allg} Er ist kaum 18 Jahre alt {allg}
henüz araştırılmamış olan {i} das Neuland {n}
henüz biraz önce {s} just {adj}
henüz değil {adv} kaum {adv}
henüz değil {allg} noch nicht {allg}
henüz karara bağlanmamış {s} Unentschieden {adj}
henüz kişilik kazanmamış dernek {i} der Vorverein {m}
henüz ödenmemiş {s} rückständig {adj}
henüz ödenmemiş ücret {allg} ausstehender Lohn {allg}
henüz şekillenmemiş şey {i} der Stoff {m}
henüz üzerine araştırma yapılmamış bir bilim alanı {i} das Neuland {n}
henüz yatmamış olmak {fi} auf sein {v}
henüz yayınlanmamış eserler {allg} unveröffentliche Werke {allg}
Indirekte Treffer
ancak henüz {adv} kaum {adv}
Henüz 18 yaşında bile değil {allg} Er ist kaum 18 Jahre alt {allg}
henüz araştırılmamış olan {i} das Neuland {n}
henüz biraz önce {s} just {adj}
henüz değil {allg} noch nicht {allg}
henüz değil {adv} kaum {adv}
henüz karara bağlanmamış {s} Unentschieden {adj}
henüz kişilik kazanmamış dernek {i} der Vorverein {m}
henüz ödenmemiş {s} rückständig {adj}
henüz ödenmemiş ücret {allg} ausstehender Lohn {allg}
henüz şekillenmemiş şey {i} der Stoff {m}
henüz üzerine araştırma yapılmamış bir bilim alanı {i} das Neuland {n}
henüz yatmamış olmak {fi} auf sein {v}
henüz yayınlanmamış eserler {allg} unveröffentliche Werke {allg}
malı henüz almadan satış {i} [tic]der Blankoverkauf {m}
manastırda henüz kutsanmamış olarak hizmet gören keşiş {i} der Laienbruder {m}
olumsuz bir şeyi henüz başlangıç aşamasında engellemek {fi} im Keim ersticken {v}