TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
fiyatları artırmak {allg} in die Höhe treiben {allg}
fiyatları dondurma {i} der Preisstopp {m}
fiyatları düşüren {s} Kosten senkend {adj}
fiyatları düşürmek {allg} abbauen von Preisen {allg}
fiyatları düşürmek {allg} Preise drücken {allg}
fiyatları etkileyen bilgiler {allg} kursbeeinflussende Informationen {allg}
fiyatları indirmek {allg} abbauen von Preisen {allg}
fiyatları indirmek {v} vergünstigen {v}
fiyatları karşılaştırma {i} der Preisvergleich {m}
fiyatları not etme {i} [tic]die Preisnotierung {f}
fiyatları suni olarak yükseltme {i} die Preistreiberei {f}
fiyatları yükseltmek {allg} die Preise in die Höhe treiben {allg}
fiyatları yükseltmek {allg} Kurs in die Höhe treiben {allg}
fiyatların ani artışı {i} die Kostenexplosion {f}
fiyatların bilincinde {s} preisbewusst {adj}
fiyatların düşme eğilimi {i} die Baissestimmung {f}
fiyatların düşme eğilimi {i} die Baissetendenz {f}
fiyatların düşmesi {i} der Kursverfall {m}
fiyatların düşmesi ümidiyle işlem görmek {allg} auf Baisse spekulieren {allg}
fiyatların düzenlenmesi {allg} Bindung von Preisen {allg}
fiyatların tabana düşmesi {i} die Baisse {f}
fiyatların tavana vurduğu piyasa {i} der Haussemarkt {m}
fiyatların tavana vurması {i} die Hausse {f}
fiyatların tayini {allg} Bindung von Preisen {allg}
fiyatların yavaş yavaş düşmesi {allg} abbröckeln von Kursen {allg}
fiyatların yavaş yavaş düşmesi {allg} abbröckeln von Preisen {allg}
fiyatların yükselmesi {allg} Anziehen der Preise {allg}
fiyatların yükselmesi {i} der Kursanstieg {m}
fiyatların yükselmesi {i} der Kursauftrieb {m}
fiyatların yükselmesini bekleyerek almak {allg} auf Hausse kaufen {allg}
Indirekte Treffer
arsa fiyatları {ç} die Baulandpreise {pl}
endüstriyel üretici fiyatları {ç} die Industrieerzeugerpreise {pl}
fiyatları artırmak {allg} in die Höhe treiben {allg}
fiyatları dondurma {i} der Preisstopp {m}
fiyatları düşüren {s} Kosten senkend {adj}
fiyatları düşürmek {allg} Preise drücken {allg}
fiyatları düşürmek {allg} abbauen von Preisen {allg}
fiyatları etkileyen bilgiler {allg} kursbeeinflussende Informationen {allg}
fiyatları indirmek {v} vergünstigen {v}
fiyatları indirmek {allg} abbauen von Preisen {allg}
fiyatları karşılaştırma {i} der Preisvergleich {m}
fiyatları not etme {i} [tic]die Preisnotierung {f}
fiyatları suni olarak yükseltme {i} die Preistreiberei {f}
fiyatları yükseltmek {allg} die Preise in die Höhe treiben {allg}
fiyatları yükseltmek {allg} Kurs in die Höhe treiben {allg}
kira fiyatları denetimi {i} die Mietpreiskontrolle {f}
menkul değer fiyatları {i} der Effektenkurs {m}
menkul kıymet fiyatları {i} der Effektenkurs {m}
perakende fiyatları indeksi {allg} Index der Einzelhandelspreise {allg}
perakendeci fiyatları indeksi {i} der Einzelhandelspreisindex {m}
piyasadaki fiyatları destekleme {i} die Marktstützung {f}
tüketici fiyatları {ç} [tic]die Verbraucherpreise {pl}
tüketici fiyatları indeksi {allg} [tic]Index der Verbraucherpreise {allg}
ücret ve fiyatları dondurma {allg} Lohn- und Preisstopp {allg}