TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
farkına varamamak {allg} entgehen lassen {allg}
farkına vardırmak {allg} merken lassen {allg}
farkına vardırmamak {fi} hinwegtäuschen {v}
farkına varılabilir {s} merklich {adj}
farkına varılacak kadar {s} merklich {adj}
farkına varılamaz {s} unmerkbar {adj}
farkına varılamaz {s} unmerklich {adj}
farkına varma {i} die Wahrnehmung {f}
farkına varma yeteneği {i} das Wahrnehmungsvermögen {n}
farkına varmadan {s} unwissentlich {adj}
farkına varmak {fi} ansehen {v}
farkına varmak {v} bemerken {v}
farkına varmak {v} beobachten {v}
farkına varmak {fi} durchfühlen {v}
farkına varmak {fi} durchhören {v}
farkına varmak {v} erfassen {v}
farkına varmak {itr} erkennen {itr}
farkına varmak {fi} Erkenntnis kommen {v}
farkına varmak {allg} gewahr werden {allg}
farkına varmak {v} gewahren {v}
farkına varmak {allg} in Erfahrung bringen {allg}
farkına varmak {fi} innewerden {v}
farkına varmak {v} merken {v}
farkına varmak {fi} sehen {v}
farkına varmak {fi} spitzkriegen {v}
farkına varmak {v} vermissen {v}
farkına varmak {v} verspüren {v}
farkına varmak {allg} von etw Notiz nehmen {allg}
farkına varmak {fi} wahrnehmen {v}
farkına varmamak {itr} entgehen {itr}
Indirekte Treffer
bir şeyin farkına varmak {allg} bemerken {allg}
farkına varamamak {allg} entgehen lassen {allg}
farkına vardırmak {allg} merken lassen {allg}
farkına vardırmamak {fi} hinwegtäuschen {v}
farkına varılabilir {s} merklich {adj}
farkına varılacak kadar {s} merklich {adj}
farkına varılamaz {s} unmerklich {adj}
farkına varılamaz {s} unmerkbar {adj}
farkına varma {i} die Wahrnehmung {f}
farkına varma yeteneği {i} das Wahrnehmungsvermögen {n}
farkına varmadan {s} unwissentlich {adj}
farkına varmak {allg} gewahr werden {allg}
farkına varmak {allg} von etw Notiz nehmen {allg}
farkına varmak {fi} durchfühlen {v}
farkına varmak {v} merken {v}
farkına varmak {fi} Erkenntnis kommen {v}
farkına varmak {v} verspüren {v}
farkına varmak {v} beobachten {v}
farkına varmak {fi} innewerden {v}
farkına varmak {itr} erkennen {itr}
farkına varmak {v} vermissen {v}
farkına varmak {v} bemerken {v}
farkına varmak {allg} in Erfahrung bringen {allg}
farkına varmak {v} erfassen {v}
farkına varmak {fi} spitzkriegen {v}
farkına varmak {fi} ansehen {v}
farkına varmak {v} gewahren {v}
farkına varmak {fi} wahrnehmen {v}
farkına varmak {fi} durchhören {v}
farkına varmak {fi} sehen {v}
farkına varmamak {itr} entgehen {itr}
gelecek bir tehlikenin veya kötülüğün zamanında farkına varmak {allg} den Braten riechen {allg}
her şeyin farkına varmak {allg} alles merken {allg}
hiçbir şeyin farkına varmadan {s} nichts ahnend {adj}