TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
öldürme {i} die Abtönung {f}
öldürme {i} die Erlegung {f}
öldürme {i} die Ermordung {f}
öldürme {i} die Ertötung {f}
öldürme {i} die Fällung {f}
öldürme {i} der Garaus {m}
öldürme {i} das Genozid {n}
öldürme {i} die Tötung {f}
öldürme {i} die Umlegung {f}
öldürme amacı {i} die Tötungsabsicht {f}
öldürme amacıyla {allg} mit Tötungsabsicht {allg}
öldürme girişimi {i} der Mordanschlag {m}
öldürme hırsı dolu {s} blutdürstig {adj}
öldürme kastı {i} die Tötungsabsicht {f}
öldürme teşebbüsü {i} das Attentat {n}
öldürmek {fi} abmurksen {v}
öldürmek {fi} abtöten {v}
öldürmek {fi} beiseite bringen {v}
öldürmek {v} beseitigen {v}
öldürmek {fi} dahinraffen {v}
öldürmek {fi} erlegen {v}
öldürmek {v} ermorden {v}
öldürmek {v} ertöten {v}
öldürmek {fi} hinmachen {v}
öldürmek {fi} hinmorden {v}
öldürmek {allg} jdn über die Klinge springen lassen {allg}
öldürmek {fi} kaltmachen {v}
öldürmek {i} die Mortifikation {f}
öldürmek {fi} schießen {v}
öldürmek {v} töten {v}
öldürmek {fi} totschlagen {v}
öldürmek {fi} umbringen {v}
öldürmek {fi} umlegen {v}
öldürmek istemek {allg} nach Blut lechzen {allg}
Indirekte Treffer
adam öldürme {i} [huk]der Totschlag {m}
adam öldürme {i} der Mörder {m}
adam öldürme şevki {i} die Mordlust {f}
birisini alçakça öldürme {i} der Meuchelmord {m}
çocuk öldürme {i} der Kindesmord {m}
çocuk öldürme {i} die Kindestötung {f}
çok sayıda insanı öldürme {i} der Massenmord {m}
haşere öldürme pompası yapmak {v} fliten {v}
hırsızlık için adam öldürme {i} der Raubmord {m}
kahpece öldürme {i} der Meuchelmord {m}
kasıtsız adam öldürme {i} der Totschlag {m}
kasten adam öldürme {i} [huk]der Totschlag {m}
kasten öldürme {i} [huk]die Vorsätzliche Tötung {f}
kasten öldürme isteğiyle {allg} mit Tötungsabsicht {allg}
kendi kendini öldürme {i} die Selbstentleibung {f}
kurşunla öldürme {i} die Erschießung {f}
mikropları öldürme {i} die Sterilisation {f}
öldürme amacı {i} die Tötungsabsicht {f}
öldürme amacıyla {allg} mit Tötungsabsicht {allg}
öldürme girişimi {i} der Mordanschlag {m}
öldürme hırsı dolu {s} blutdürstig {adj}
öldürme kastı {i} die Tötungsabsicht {f}
öldürme teşebbüsü {i} das Attentat {n}
şehveti tatmin için adam öldürme {i} der Lustmord {m}
sinek öldürme aleti {i} die Fliegenklatsche {f}
sinek öldürme aleti {i} die Fliegenklappe {f}
sinek öldürme raketi {i} die Patsche {f}
soygun ve adam öldürme {i} [huk]der Raubmord {m}
soygun yapılması esnasında adam öldürme {i} der Raubmord {m}
taammüden adam öldürme {i} [huk]die Vorsätzliche Tötung {f}
taammüden öldürme {allg} [huk]vorsätzliche Tötung {allg}
taşlayarak öldürme {i} die Steinigung {f}
yaralı av hayvanını öldürme {i} der Fangschuss {m}