DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Hundert {f} 100 {i}
hundert {adj} [mat]yüz {s}
die Hundert {f} yüz sayısı {i}
der Hunderter {m} yüz rakamı {i}
der Hunderter {m} yüzlük {i}
hunderterlei {adj} yüz çeşit {s}
hunderterlei {adj} yüz türlü {s}
der Hunderteuroschein {m} yüz Euro {i}
hundertfach {adj} yüz katı {s}
hundertfach {adj} yüz misli {s}
hundertfältig {adv} yüz katı {adv}
hundertfältig {adv} yüz misli {adv}
der Hundertfüßer {m} çiyan {i}
der Hundertfüßer {m} çıyan {i}
der Hundertfüßer {m} kırkayak {i}
die Hundertjahrfeier {f} yüzüncü yıldönümü {i}
hundertjährig {adj} yüz senelik {s}
hundertjährig {adj} yüz yaşında {s}
hundertjährig {adj} yüz yıllık {s}
hundertjähriger Baum {allg} asırlık ağaç {allg}
hundertmal {adv} yüz defa {adv}
hundertmal {adv} [mat]yüz katı {adv}
hundertmal {adv} yüz kere {adv}
der Hundertmeterlauf {m} [Sp]yüz metre yarışı {i}
hundertprozentig {a} yüzde yüz {a}
die Hundertschaft {f} takım {i}
die Hundertschaft {f} yüz kişilik birlik {i}
hundertst {adj} yüzüncü {s}
hundertste {adv} yüzüncü {adv}
das Hundertstel {n} yüzde bir {i}
hundertster {a} yüzüncü {a}
hundertstes {a} yüzüncü {a}
hunderttausend {adj} yüz bin {s}
Indirekte Treffer
an die Hundert {allg} yüz kadar {allg}
bei hundert {allg} yaklaşık 100 {allg}
bei hundert {allg} 100 kadar {allg}
Das Blut eines Weibs ist ein kurus, ihre Ehre hundert {allg} [Redw.]Karının kanı bir kuruş namusu yüz kuruş {allg}
es kostet höchstens hundert Euro {allg} en fazla yüz avro tutar {allg}
vom Hundert {allg} yüzde {allg}
zehn vom Hundert {allg} yüzde on {allg}