DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
das Degagament {n} sözü yerine getirmeme {i}
das Degagament {n} teklifsizlik {i}
das Degagament {n} verilen sözü uygulamama {i}
degagieren {v} hesap dışı tutmak {v}
degagieren {v} muaf tutmak {v}
degagiert {adj} doğal {s}
degagiert {adj} tabii {s}
degagiert {adj} teklifsiz {s}
der Degen {m} [Sp]Epe {i}
der Degen {m} kahraman {i}
der Degen {m} kılıç {i}
der Degen {m} yiğit {i}
die Degeneration {f} bir yapının özelliğini yitirmesi {i}
die Degeneration {f} bozulma {i}
die Degeneration {f} dejenerasyon {i}
die Degeneration {f} dejenere olma {i}
die Degeneration {f} soysuzlaşma {i}
die Degeneration {f} yozluk {i}
degenerativ {adj} [Med.]bozuk {s}
degenerativ {adj} [Med.]dejeneratif {s}
degenerativ {adj} soysuz {s}
degenerieren {v} dejenere etmek {v}
degenerieren {v} dejenere olmak {fi}
degenerieren {v} dejenereleşmek {v}
degenerieren {v} soysuzlaşmak {v}
degenerieren {v} yozlaşmak {v}
degeneriert {adj} dejenere {s}
degeneriert {adj} nesli bozulmuş {s}
degeneriert {a} soysuz {a}
degeneriert {adj} soysuzlaşmış {s}
degeneriert {adj} yozlaşmış {s}
die Degenklinge {f} kılıç demiri {i}
die Degenspitze {f} kılıcın ucu {i}
die Degradation {f} [mil.]tenzili rütbe {i}
degradieren {v} alçaltmak {v}
degradieren {v} rütbe indirmek {fi}
degradieren {v} [mil.]rütbesini almak {v}
degradieren {v} [mil.]rütbesini indirmek {v}
degradieren {v} [mil.]tenzili rütbe etmek {v}
die Degradierung {f} indirim {i}
die Degradierung {f} rezalet {i}
die Degradierung {f} [mil.]rezillik {i}
die Degradierung {f} [mil.]rütbe indirimi {i}
die Degradierung {f} tenzili rütbe {i}
die Degression {f} azaltma {i}
die Degression {f} eksiltme {i}
die Degression {f} indirme {i}
der Degressionseffekt {m} ölçek ekonomileri {i}
der Degressionseffekt {m} ölçek etkisi {i}
die Degressionsgewinne {pl} ölçeğe getiriler {ç}
die Degressionsgewinne {pl} ölçek ekonomileri {ç}
degressiv {adj} azalan {s}
degressiv {a} azalan oranlı {a}
degressiv {adj} eksilen {s}
degressive Abschreibung {allg} [Handel]azalan bakiye amortisman metodu {allg}
die degressive Abschreibung {f} azalan oranlı amortisman {i}
die degressive Besteuerung {f} azalan oranlı vergileme {i}
degressive Kosten {allg} azalan oranlı maliyet {allg}
degressivlaufende Kosten {allg} azalan oranlı maliyet {allg}
degummieren {v} yapışkanını gidermek {v}
degummieren {v} zamkını gidermek {v}