DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
benebeln {v} akıl dağıtmak {v}
benebeln {v} birisini sarhoş etmek {v}
benebeln {v} ortalığı bulandırmak {v}
benebeln {v} sersemletmek {fi}
benebelt {adj} çakırkeyif {s}
benebelt {adj} kafası kıyak {s}
benebelt {a} mest {a}
benebelt {adj} sarhoş {s}
benebelt sein {v} sersem gibi olmak {fi}
das Benediktenkraut {n} bostan otu {i}
das Benediktenkraut {n} kolgan {i}
das Benediktenkraut {n} mübarek dikeni {i}
das Benediktenkraut {n} [Bot.]peygamber dikeni {i}
das Benediktenkraut {n} [Bot.]şevket otu {i}
das Benediktenkraut {n} şevketibostan {i}
das Benediktinenkraut {n} bostan otu {i}
das Benediktinenkraut {n} kolgan {i}
das Benediktinenkraut {n} mübarek dikeni {i}
das Benediktinenkraut {n} peygamber dikeni {i}
das Benediktinenkraut {n} şevketibostan {i}
die Benediktion {f} [Rel.]kutsama {i}
benedizieren {v} [Rel.]kutsamak {v}
das Beneficium {n} hayır {i}
die Benefiz-Gala {f} yardım amaçlı gösteri {i}
der Benefiziarerbe {m} [Jur.]lehdar {i}
der Benefizient {m} [Handel]alacaklı {i}
der Benefizient {m} [Handel]lehdar {i}
das Benefizium {n} [Rel.]kilise geliri {i}
die Benefizkonzert {f} yardım amaçlı konser {i}
benehmen {v} cesaretini kırmak {v}
das Benehmen {n} davranış {i}
das Benehmen {n} edep {i}
das Benehmen {n} görgü {i}
das Benehmen {n} hareket {i}
das Benehmen {n} tavır {i}
das Benehmen {n} terbiye {i}
das Benehmen {n} tutum {i}
benehmen {v} ümidini kesmek {v}
benehmen {v} davranmak {fi}
benehmen {v} hareket etmek {fi}
beneiden {v} çekememek {v}
beneiden {v} gıpta etmek {fi}
beneiden {v} imrenmek {v}
beneiden {v} kıskanmak {v}
beneidenswert {adj} ala {s}
beneidenswert {adj} bahtiyar {s}
beneidenswert {adj} gıpta edilmeye değer {s}
beneidenswert {adj} imrenilecek {s}
beneidenswert {adj} imrenilmeye değer {s}
beneidenswert {adj} iyi tamam {s}
beneidenswert {adj} mesut {s}
beneidenswert {adj} şanslı {s}
die Benelux {f} Benelüks ülkeleri {i}
der Benelux-Staat {m} Benelux Devleti {i}
die Benelux-Staaten {pl} Benelux Devletleri {ç}
die Beneluxländer {pl} Benelüks devletleri {ç}
die Beneluxstaaten {pl} Belçika Hollanda ve Lüksemburg {ç}
die Beneluxstaaten {pl} Benelüks ülkeleri {ç}
benennen {v} ad takmak {v}
benennen {v} adlandırmak {v}
benennen {v} anmak {v}
benennen {v} isim vermek {v}
benennen {v} isimlendirmek {v}
benennen {v} [Jur.]şahit göstermek {v}
benennen {v} söylemek {v}
benennen {v} tayin etmek {v}
benennen {v} tespit etmek {v}
benennen {v} zikretmek {v}
die Benennung {f} ad {i}
die Benennung {f} ad verme {i}
die Benennung {f} beyan {i}
die Benennung {f} manşet {i}
die Benennung {f} isim verme {i}
die Benennung {f} tayin {i}
die Benennung {f} tespit {i}
Benennung des Vormundes {allg} [Jur.]vasi tayini {allg}
der Benenziant {m} hayırsever {i}
der Benenziant {m} iyiliksever {i}
benetzen {v} nemlendirmek {v}