DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Proviant {m} azık {i}
der Proviant {m} erzak {i}
der Proviant {m} iaşe {i}
der Proviant {m} kıtlık veya savaş gibi belirli bir dönem için ayrılmış yiyecek {i}
der Proviant {m} kumanya {i}
der Proviant {m} nevale {i}
der Proviantmeister {m} [mil.]levazım amiri {i}
der Provider {m} internet sunucu {i}
der Provider {m} [EDV]sunucu {i}
die Provinz {f} eyalet {i}
die Provinz {f} il {i}
die Provinz {f} taşra {i}
die Provinz {f} vilayet {i}
provinzial {adj} bir eyalete ait {s}
provinzial {adj} bir il ile ilgili {s}
der Provinzial {m} [Rel.]manastırların merkez yöneticisi {i}
der Provinzialismus {m} geri kalmışlık {i}
der Provinzialismus {m} taşralılık {i}
provinziell {adj} dar görüşlü {s}
provinziell {adj} gelişmemiş {s}
provinziell {adj} geri kalmış {s}
provinziell {adj} kültür açısından geri kalmış {s}
provinziell {adj} taşralı {s}
der Provinzler {m} dar kafalı {i}
der Provinzler {m} kasabalı {i}
der Provinzler {m} taşralı {i}
provinzlerisch {adj} dar kafalı {s}
provinzlerisch {adj} kasabalı {s}
provinzlerisch {adj} taşralı {s}
die Provinzstadt {f} vilayet {i}
der Provinzstatthalter {m} Mutasarrıf {i}
das Provinztheater {n} [Theat]taşra tiyatrosu {i}
die Provision {f} [Handel]aracılık ücreti {i}
die Provision {f} [Handel]kar payı {i}
die Provision {f} [Handel]kazançtan pay {i}
die Provision {f} [Handel]komisyon {i}
die Provision {f} komisyon ücreti {i}
die Provision {f} [Handel]provizyon {i}
die Provision {f} simsariye {i}
die Provision {f} yüzdelik {i}
der Provisor {m} eczacı kalfası {i}
provisorisch {adj} geçici {s}
provisorisch {a} iğreti {a}
provisorisch {adj} muvakkat {s}
provisorischer Abschluss {allg} geçici mizan {allg}
das Provisorium {n} geçici durum {i}
das Provisorium {n} geçici düzenleme {i}
das Provisorium {n} muvakkat durum {i}
das Provitamin {n} bir vitaminin doğal ön evresi {i}
das Provitamin {n} provitamin {i}