DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
integer {adj} dürüst {s}
integer {adj} el değmemiş {s}
integer {adj} lekesiz {s}
integer {adj} namuslu {s}
integer {adj} şerefli {s}
das Integral {n} bütün {i}
integral {adv} bütün oluşturan {adv}
das Integral {n} [mat]integral {i}
das Integral {n} tam {i}
das Integral {n} tamami {i}
integral {adv} tamamı {adv}
integral {adv} tümü {adv}
die Integralformel {f} [mat]integral formülü {i}
die Integralkurve {f} [mat]integral eğrisi {i}
die Integralrechnung {f} [mat]integral hesabı {i}
das Integralzeichen {n} [mat]integral işareti {i}
die Integration {f} ayak uydurma {i}
die Integration {f} bitiştirme {i}
die Integration {f} bütüne ekleme {i}
die Integration {f} bütünleşme {i}
die Integration {f} entegrasyon {i}
die Integration {f} kaynaşma {i}
die Integration {f} tamamlama {i}
die Integration {f} tümleme {i}
die Integration {f} uyma {i}
die Integration {f} uyum {i}
die Integration {f} uyum sağlama {i}
Integrationsbeauftragte {fm} [Pol.]uyumdan sorumlu {fm}
das Integrationskonzept {n} [Pol.]uyum planı {i}
der Integrationskurs {m} [Pol.]uyum kursu {i}
der Integrationskurs {m} [Pol.]uyum kursu {i}
integrationspolitisch {a} uyum politikası {a}
der Integrationspreis {m} uyum ödülü {i}
der Integrationsrat {m} [Pol.]uyum meclisi {i}
integrativ {adj} bütünleştirici {s}
die Integrieranlage {f} entegre tesisi {i}
die Integrieranlage {f} türevsel çözümleyici {i}
integrierbar {a} entegre edilebilir {a}
integrieren {v} adapte etmek {v}
integrieren {v} bütünleşmek {fi}
integrieren {v} bütünleştirmek {v}
integrieren {v} entegre etmek {v}
integrieren {v} [mat]integral almak {v}
integrieren {v} kaynaştırmak {fi}
integrieren {allg} adapte olmak {allg}
integrieren {allg} ayak uydurmak {allg}
integrieren {allg} uyum sağlamak {allg}
integrierend {adv} tamamlayan {adv}
integriert {adv} bütünleşmiş {adv}
integrierter Schaltkreis {allg} entegre devre {allg}
die Integrität {f} bağımsızlık {i}
die Integrität {f} bütünlük {i}
die Integrität {f} dürüstlük {i}
die Integrität {f} hakkaniyet {i}
die Integrität {f} [Jur.]otonomi {i}
die Integrität {f} tümlük {i}
die Integrität {f} bütünlük {i}
die Integrität {f} dürüstlük {i}
der Intellekt {m} akıl {i}
der Intellekt {m} entelekt {i}
der Intellekt {m} zihin {i}
der Intellektualismus {m} anlıkçılık {i}
der Intellektualismus {m} entelektüalizm {i}
intellektuell {adj} akılcı {s}
intellektuell {a} anlıksal {a}
intellektuell {adj} aydın {s}
intellektuell {a} entel {a}
intellektuell {adj} entelektüel {s}
intellektuell {a} entellektüel {a}
intellektuell {a} zihinsel {a}
Intellektuelle {mf} aydın {mf}
Intellektuelle {mf} bilgin {mf}
die Intellektuelle {f} entel {i}
Intellektuelle {mf} entelektüel {mf}
die Intellektuelle {f} entellektüel {i}
intellektuelle Reife {allg} akılsal olgunluk {allg}
intellektuelle Reife {allg} zeka olgunluğu {allg}
der Intellektueller {m} aydın {i}
der Intellektueller {m} entel {i}
der Intellektueller {m} entellektüel {i}