DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Giraffe {f} [Zoo]zürafa {i}
das Giraffenkalb {n} zürafa yavrusu {i}
das Giralgeld {n} banka parası {i}
das Giralgeld {n} kaydi para {i}
das Giralgeld {n} yatırılan para {i}
der Girant {m} ciranta {i}
der Girant {m} cıranta {i}
der Girant {m} [Handel]ciro eden {i}
der Girant {m} ciro edilen {i}
der Girat {m} ciro eden {i}
der Girat {m} [Handel]ciro edilen {i}
der Girat {m} [Handel]hamil {i}
der Giratar {m} ciro eden {i}
girierbar {a} ciro edilebilir {a}
girieren {v} [Handel]ciro etmek {v}
giriert {adj} cirolu {s}
die Girlande {f} çelenk {i}
die Girlande {f} girlant {i}
die Girlande {f} hevenk {i}
die Girlande {f} tak {i}
der Girlitz {m} Alp isketesi {i}
der Girlitz {m} iskete {i}
der Girlitz {m} [Zoo]kanarya {i}
der Girlitz {m} [Zoo]küçük iskete {i}
das Giro {n} [Handel]ciro {i}
der Giroabschnitt {m} ciro kuponu {i}
der Giroabschnitt {m} cirolarda dipkoçanı {i}
die Giroabteilung {f} ciro servisi {i}
die Girobank {f} aktarım bankası {i}
die Girobank {f} ciro bankası {i}
die Girobank {f} kliring bankası {i}
die Girobank {f} [Handel]takas bankası {i}
die Giroeinlagen {pl} cari mevduat {ç}
das Girogeschäft {n} kliring {i}
der Girogläubiger {m} cirolu senet alacaklısı {i}
das Giroguthaben {n} cari mevduat {i}
das Giroguthaben {n} cirolu mevduat {i}
das Girokonto {n} açık hesap {i}
das Girokonto {n} [Handel]cari hesap {i}
das Girokonto {n} ciro mevduat hesabı {i}
das Girokonto {n} jiro hesabı {i}
das Girokonto {n} kredili mevduat hesabı {i}
der Girokunde {m} cari hesap müşterisi {i}
die Giroprovision {f} ciro provizyonu {i}
die Girosammelbank {f} ciro tahsilatı bankası {i}
das Girosammeldepot {n} ciro tahsilatı portföy hesabı {i}
die Giroscheck {f} cirolu çek {i}
die Giroscheck {f} kliring banka çeki {i}
der Giroschuldner {m} ciro borçlusu {i}
die Giroüberweisung {f} ciro havalesi {i}
die Giroverbindlichkeiten {pl} cirolu borçlar {ç}
der Giroverkehr {m} aktarım işlemleri {i}
der Giroverkehr {m} ciro işlemleri {i}
der Giroverkehr {m} [Handel]ciro muamelesi {i}
der Giroverkehr {m} mevduat işlemleri {i}
der Girovertrag {m} takas sözleşmesi {i}
die Girozentrale {f} ciro merkezi {i}
die Girozentrale {f} kliring ofisi {i}
girren {v} kuğurmak {fi}
girren {itr} kumru gibi kıkırdamak {itr}
girren {itr} ötmek {itr}