DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Wind {m} [Bio]gaz {i}
der Wind {m} osuruk {i}
der Wind {m} [Met.]rüzgar {i}
der Wind {m} [Met.]şişkinlik {i}
der Wind {m} [Met.]yel {i}
der Windbeutel {m} havai kişi {i}
der Windbeutel {m} kremalı pasta {i}
der Windbeutel {m} palavracı {i}
die Windbeutelei {f} hafif davranma {i}
die Windbeutelei {f} yalancılık {i}
die Windblumen-Königskerze {f} burunca otu {i}
die Windblumen-Königskerze {f} sığır kuyruğu {i}
der Windbruch {m} rüzgarın verdiği zarar {i}
die Winde {f} bocurgat {i}
die Winde {f} [Bot.]boru çiçeği {i}
die Winde {f} boruçiçeği {i}
die Winde {f} çadırçiçeği {i}
die Winde {f} çalapa {i}
die Winde {f} çıkrık {i}
die Winde {f} çit sarmaşığı {i}
die Winde {f} gündüz sefası {i}
die Winde {f} gündüzsefası {i}
die Winde {f} ipomia {i}
die Winde {f} kahkaha çiçeği {i}
die Winde {f} kahkahaçiçeği {i}
die Winde {f} kriko {i}
die Winde {f} sabah sefası {i}
die Winde {f} tarla sarmaşığı {i}
die Winde {f} vinç {i}
die Windel {f} bebe kundağı {i}
die Windel {f} çocuk bezi {i}
das Windel {n} kabuksuz kuş yumurtası {i}
die Windel {f} kundak {i}
windelweich {adj} evire çevire {s}
windelweich {adj} her tarafını {s}
winden {v} [Bot.]etrafında sarılmak {fi}
winden {v} kıvranmak {fi}
winden {v} bükmek {v}
winden {v} burmak {fi}
winden {v} döndürmek {v}
winden {v} dürmek {fi}
winden {v} kıvrılarak akmak {v}
winden {v} kıvrılmak {v}
winden {v} örmek {fi}
winden {itr} rüzgar esmesi {itr}
winden {v} sarmak {v}
die Windenergie {f} [ökon.]rüzgar enerjisi {i}
die Windeseile {f} çok büyük hız {i}
die Windeseile {f} yıldırım hızı {i}
die Windfahne {f} [Met.]rüzgar gülü {i}
der Windfang {m} bacada rüzgar korunak tertibatı {i}
der Windfang {m} kapı sundurması {i}
der Windfang {m} rüzgarlık {i}
windgeschützt {adj} kuytu {s}
windgeschützt {adj} rüzgar almayan {s}
die Windgeschwindigkeit {f} [Met.]rüzgar hızı {i}
der Windhauch {m} [Met.]esinti {i}
der Windhauch {m} [Met.]hafif rüzgar {i}
der Windhauch {m} [Met.]meltem {i}
die Windhose {f} [Met.]hortum {i}
die Windhose {f} [Met.]tornado {i}
der Windhund {m} [Zoo]dikkatsiz kişi {i}
der Windhund {m} [Zoo]tazı {i}
windig {adj} [Met.]inandırıcı olmayan {s}
windig {adj} [Met.]rüzgarlı {s}
windig {adj} [Met.]şüpheli {s}
die Windjacke {f} anorak {i}
die Windjacke {f} rüzgarlık {i}
der Windjammer {m} [Naut.]büyük yelkenli gemi {i}
der Windkanal {m} rüzgar tüneli {i}
der Windkessel {m} [Tec]hava kazanı {i}
die Windkraftanlage {f} [ökon.]rüzgar santralı {i}
das Windlicht {n} [Naut.]gemici lambası {i}
das Windlicht {n} kandil {i}
das Windlicht {n} şamdan {i}
der Windmesser {m} anemometre {i}
der Windmesser {m} yelölçer {i}
die Windmühle {f} yel değirmeni {i}
der Windmühlenflügel {m} yel değirmeni kanadı {i}
der Windpark {m} [elek]rüzgar tarlası {i}