TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
yığın {i} die Anhäufung {f}
yığın {i} die Ansammlung {f}
yığın {i} die Armee {f}
yığın {i} die Bank {f}
yığın {i} der Batzen {m}
yığın {i} der Berg {m}
yığın {i} der Block {m}
yığın {i} das Bund {n}
yığın {i} das Bündel {n}
yığın {i} die Dieme {f}
yığın {i} die Halde {f}
yığın {i} der Haufen {m}
yığın {i} der Hügel {m}
yığın {i} der Klumpen {m}
yığın {mn} Knäuel {mn}
yığın {i} [bitk]der Knollen {m}
yığın {i} die Legion {f}
yığın {i} die Masse {f}
yığın {i} die Menge {f}
yığın {i} der Packen {m}
yığın {i} [ask]der Pulk {m}
yığın {i} der Schwung {m}
yığın {i} der Stapel {m}
yığın {i} der Stoß {m}
yığın {i} [bitk]die Traube {f}
yığın {i} [biy]die Aggregation {f}
yığın halinde taşınan mal {i} das Massenfrachtgut {n}
yığın haline getirmek {v} häufeln {v}
yığın şeklinde {s} massenhaft {adj}
yığın yapmak {fi} aufschütten {v}
yığın yığın {adv} zuhauf {adv}
yığınak {i} die Zusammenziehung {f}
yığınak sahası {i} [ask]das Aufmarschgebiet {n}
yığınak yapmak {fi} [ask]ansammeln {v}
yığınak yapmak {fi} [ask]aufmarschieren {v}
yığınla {i} der Haufen {m}
yığınla {s} haufenweise {adj}
yığınla {a} massenhaft {a}
yığınla gelmek {fi} anströmen {v}
yığınla para {allg} ein Haufen Geld {allg}
yığınlama {i} die Bündelei {f}
yığınlama {i} die Vermassung {f}
yığınlamak {v} bündeln {v}
yığınlar oluşturmak {fi} zusammenlaufen {v}
yığınsal işsizlik {i} die Massenarbeitslosigkeit {f}
yığınsal tüketim {i} der Massenverbrauch {m}
yığın {i} die Anhäufung {f}
yığın {i} die Ansammlung {f}
yığın {i} die Aufschichtung {f}
yığın {i} die Enthalpie {f}
yığın {i} das Geröll {n}
yığın {i} [yerb]das Geschiebe {n}
Indirekte Treffer
bir yığın {i} das Schock {n}
ufak yığın {i} das Häufchen {n}
yığın halinde taşınan mal {i} das Massenfrachtgut {n}
yığın haline getirmek {v} häufeln {v}
yığın şeklinde {s} massenhaft {adj}
yığın yapmak {fi} aufschütten {v}
yığın yığın {adv} zuhauf {adv}