TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
çatı {i} die Balkenlage {f}
çatı {i} die Bedachung {f}
çatı {i} das Dach {n}
çatı {i} [dilb]die Diathese {f}
çatı {i} der First {m}
çatı {i} das Gerüst {n}
çatı {i} [mim]das Giebelwerk {n}
çatı {i} das Hausdach {n}
çatı {i} das Obdach {n}
çatı {i} die Überdachung {f}
çatı aktarıcısı {i} der Dachdecker {m}
çatı altı {i} der Dachboden {m}
çatı anteni {i} die Dachantenne {f}
çatı anteni {i} die Hochantenne {f}
çatı arası {i} der Dachboden {m}
çatı arası {i} das Dachgeschoss {n}
çatı arası {i} die Dachkammer {f}
çatı bağlantısı {i} der Dachbinder {m}
çatı deliği {i} die Luke {f}
çatı deresi {i} die Dachrinne {f}
çatı gibi {s} dachförmig {adj}
çatı gövdesi {i} der Dachstuhl {m}
çatı hasarı {i} der Dachschaden {m}
çatı havalandırma deliği {i} das Abzugsloch {n}
çatı inşaatı {i} der Dachbau {m}
çatı kaplamacısı {i} der Dachdecker {m}
çatı kaplamacısı {i} die Dachdeckerin {f}
çatı kaplamak {v} überdachen {v}
çatı kaplaması {i} die Dachdeckung {f}
çatı katı {i} das Dachgeschoss {n}
çatı katı {i} die Mansarde {f}
çatı katı {i} die Dachwohnung {f}
çatı katı odası {i} die Bodenkammer {f}
çatı katı odası {i} die Mansarde {f}
çatı katı penceresi {i} das Dachfenster {n}
çatı katı penceresi {i} die Dachluke {f}
çatı kiremidi {i} der Dachstein {m}
çatı kiremidi {i} [mim]der Mönch {m}
çatı kirişi {i} [mim]der Aufschiebung {m}
çatı kirişi {i} [mim]der Dachsparren {m}
çatı kirişi {i} das Gebälk {n}
çatı kirişi {i} [mim]der Gelk {m}
çatı kirişi {i} [mim]der Sparren {m}
çatı kuruluş {i} der Dachverband {m}
çatı odası {i} der Dachboden {m}
çatı odası {i} die Dachkammer {f}
çatı odası {i} die Dachstube {f}
çatı oluğu {i} die Dachrinne {f}
çatı örgütü {i} die Dachorganisation {f}
çatı örgütü {i} der Dachverband {m}
çatı örgütü {i} der Gesamtverband {m}
çatı örtüsü {i} die Dachbedeckung {f}
çatı padavrası {i} [mim]die Schindel {f}
çatı penceresi {i} das Dachfenster {n}
çatı platformu {i} das Laufbrett {n}
çatı tepesi {i} [mim]der Giebel {m}
çatı tepesi {i} [mim]die Giebelseite {f}
çatı terası {i} die Dachterrasse {f}
çatı tutuşması {i} der Dachstuhlbrand {m}
çatı yangını {i} der Dachstuhlbrand {m}
çatı yapısı {i} die Dachkonstruktion {f}
çatı yeşillendirme {i} [mim]die Dachbegrünung {f}
çatılardaki eğik yüzeylerin birleştiği bölüm {i} der Dachfirst {m}
çatılardaki eğik yüzeylerin birleştiği bölüm {i} die Dachspitze {f}
çatırdamak {itr} knacken {itr}
çatırdamak {itr} knallen {itr}
çatırdamak {itr} knattern {itr}
çatırdamak {itr} knistern {itr}
çatırdamak {fi} Krachen {v}
çatırdamak {v} plätzen {v}
çatırdamak {fi} prasseln {v}
çatırdayarak vurmak {itr} prasseln {itr}
çatırtı {i} das Geknatter {n}
çatırtı {i} das Geprassel {n}
çatırtı {i} der Knacks {m}
çatırtı {i} der Knall {m}
çatı kapanmamış {s} ungedeckt {adj}
çatışık {s} entgegengesetzt {adj}
çatışık {s} kontradiktorisch {adj}
çatışık {s} zwiespältig {adj}
Indirekte Treffer
asimetrik çatı {i} [mim]das Pultdach {n}
beşik çatı {i} [mim]das Satteldach {n}
bir çatı altında toplamak {allg} unter einen Hut bringen {allg}
çatı aktarıcısı {i} der Dachdecker {m}
çatı altı {i} der Dachboden {m}
çatı anteni {i} die Hochantenne {f}
çatı anteni {i} die Dachantenne {f}
çatı arası {i} das Dachgeschoss {n}
çatı arası {i} der Dachboden {m}
çatı arası {i} die Dachkammer {f}
çatı bağlantısı {i} der Dachbinder {m}
çatı deliği {i} die Luke {f}
çatı deresi {i} die Dachrinne {f}
çatı gibi {s} dachförmig {adj}
çatı gövdesi {i} der Dachstuhl {m}
çatı hasarı {i} der Dachschaden {m}
çatı havalandırma deliği {i} das Abzugsloch {n}
çatı inşaatı {i} der Dachbau {m}
çatı kaplamacısı {i} die Dachdeckerin {f}
çatı kaplamacısı {i} der Dachdecker {m}
çatı kaplamak {v} überdachen {v}
çatı kaplaması {i} die Dachdeckung {f}
çatı katı {i} die Dachwohnung {f}
çatı katı {i} die Mansarde {f}
çatı katı {i} das Dachgeschoss {n}
çatı katı odası {i} die Mansarde {f}
çatı katı odası {i} die Bodenkammer {f}
çatı katı penceresi {i} die Dachluke {f}
çatı katı penceresi {i} das Dachfenster {n}
çatı kiremidi {i} [mim]der Mönch {m}
çatı kiremidi {i} der Dachstein {m}
çatı kirişi {i} [mim]der Sparren {m}
çatı kirişi {i} [mim]der Gelk {m}
çatı kirişi {i} das Gebälk {n}
çatı kirişi {i} [mim]der Dachsparren {m}
çatı kirişi {i} [mim]der Aufschiebung {m}
çatı kuruluş {i} der Dachverband {m}
çatı odası {i} die Dachstube {f}
çatı odası {i} die Dachkammer {f}
çatı odası {i} der Dachboden {m}
çatı oluğu {i} die Dachrinne {f}
çatı örgütü {i} der Gesamtverband {m}
çatı örgütü {i} der Dachverband {m}
çatı örgütü {i} die Dachorganisation {f}
çatı örtüsü {i} die Dachbedeckung {f}
çatı padavrası {i} [mim]die Schindel {f}
çatı penceresi {i} das Dachfenster {n}
çatı platformu {i} das Laufbrett {n}
çatı tepesi {i} [mim]die Giebelseite {f}
çatı tepesi {i} [mim]der Giebel {m}
çatı terası {i} die Dachterrasse {f}
çatı tutuşması {i} der Dachstuhlbrand {m}
çatı yangını {i} der Dachstuhlbrand {m}
çatı yapısı {i} die Dachkonstruktion {f}
çatı yeşillendirme {i} [mim]die Dachbegrünung {f}
çift yüzeyli çatı {i} das Satteldach {n}
damtaşı ile örtülü çatı {i} das Schieferdach {n}
edilgen çatı {i} [dilb]das Passivum {n}
edilgen çatı {i} [dilb]das Passiv {n}
edilgen çatı {i} [dilb]die Leideform {f}
eğri çatı desteği {i} [mim]die Streba {f}
etken çatı {i} [dilb]die Tätigkeitsform {f}
etken çatı {i} die Tatform {f}
etken çatı {i} [dilb]das Aktiv {n}
ettirgen çatı {i} [dilb]das Faktitivum {n}
ettirgen çatı {i} [dilb]das Faktitiv {n}
ettirgen çatı {i} [dilb]das Kausativum {n}
ettirgen çatı {i} [dilb]das Kausativ {n}
işteş çatı {allg} [dilb]reziprokes Medium {allg}
kamıştan yapılma çatı {i} das Schilfdach {n}