DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Rah {f} anten {i}
die Rahe {f} [Naut.]yelkenli seren direği {i}
der Rahm {m} kaymak {i}
der Rahm {m} krema {i}
der Rahm {m} süt kaymağı {i}
der Rahm {m} süt kreması {i}
der Rahmen {m} arka plan {i}
der Rahmen {m} bütün {i}
der Rahmen {m} çerçeve {i}
rahmen {v} çerçeve içine almak {v}
rahmen {v} çerçeve içine yerleştirmek {v}
rahmen {v} çerçevelemek {v}
der Rahmen {m} çevre {i}
der Rahmen {m} fon {i}
der Rahmen {m} [Tec]gergef {i}
der Rahmen {m} ortam {i}
der Rahmen {m} [Tec]şasi {i}
der Rahmen {m} tüm {i}
Rahmen und Schattierung {allg} [EDV]kenarlıklar ve gölgelendirme {allg}
das Rahmenabkommen {n} [Pol.]çerçeve antlaşması {i}
der Rahmenabstand {m} çerçeve aralığı {i}
die Rahmenantenne {f} çerçeve anten {i}
die Rahmenbedingungen {pl} genel şartlar {ç}
die Rahmenerzählung {f} başka hikayeleri de içine alan hikayeler topluluğu {i}
die Rahmenerzählung {f} çerçeve hikaye {i}
das Rahmengesetz {n} ana hatlarıyla açıklanan kanun {i}
das Rahmengesetz {n} çerçeve kanun {i}
die Rahmengesetzgebung {f} yasa mevzuatı çerçevesi {i}
die Rahmenhandlung {f} ana olay {i}
die Rahmenkompetenz {f} çerçeve yetki {i}
die Rahmenpresse {f} çerçeveli pres {i}
das Rahmenprogramm {n} çerçeve program {i}
das Rahmenrecht {n} [Jur.]çerçeve hukuk {i}
der Rahmenvertrag {m} [ökon.]çerçeve sözleşmesi {i}
die Rahmenvorschrift {f} çerçeve hüküm {i}
das Rahmheer {n} [mil.]çekirdek ordu {i}
rahmig {adj} kaymaklı {s}
rahmig {adj} kremalı {s}
der Rahmkäse {m} yağlı peynir {i}
die Rahmleiste {f} korniş {i}