DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
Dorade {nom} [Zoo]Çipura {i}
das Dorado {n} cennet {i}
das Dorado {n} hayal ülkesi {i}
das Dorf {n} köy {i}
Dorfältester {fm} köyün ileri gelen yaşlısı {fm}
der Dorfbewohner {m} köylü {i}
die Dorfbewohnerin {f} köylü {i}
das Dörfchen {n} küçük köy {i}
der Dörfer {m} köylü {i}
die Dorfete {f} köy bayramı {i}
die Dorfete {f} köy düğünü {i}
die Dorfete {f} köy festivali {i}
die Dorfgemeinde {f} köy ahalisi {i}
die Dorfgemeinde {f} köy cemaati {i}
die Dorfgemeinde {f} köy halkı {i}
die Dorfgeschichte {f} köyün geçmişi {i}
dörfisch {adj} basit {s}
dörfisch {adj} beceriksizce yapılmış {s}
dörfisch {adj} çok sade {s}
dörfisch {adj} gösterişsiz {s}
dörfisch {adj} kaba {s}
dörfisch {adj} köylü işi {s}
der Dörfler {m} kırsal bölge ahalisi {i}
der Dörfler {m} köylü {i}
der Dörfler {m} şehirli olmayan {i}
dörflich {adj} köy ile ilgili {s}
dörflich {adj} köylü {s}
dorfmäßig {adj} kırsal {s}
dorfmäßig {adj} köye müteallik {s}
die Dorfmusik {f} davul zurna müziği {i}
die Dorfmusik {f} köy müziği {i}
der Dorfpfarrer {m} köy imamı {i}
die Dorfschule {f} köy okulu {i}
der Dorfschulze {m} köy ağası {i}
der Dorfschulze {m} köy muhtarı {i}
der Dorfschulze {m} köy reisi {i}
die Dorfvorsitzende {f} muhtar {i}
der Dorfvorsitzender {m} muhtar {i}
der Dorfvorsteher {m} köy muhtarı {i}
das Dorfvorsteheramt {n} muhtarlık {i}
die Dorhecke {f} dikenli çit {i}
der Dorier {m} Doryalı {i}
der Dorier {m} Doryenler {i}
dorisch {adj} Doryalılarla ilgili {s}
dorisch {adj} Doryen {s}
dorisch {adj} [Arc]Doryen mimari {s}
dorische Säule {allg} [Arc]Dorik sütun {allg}
die Dormeuse {f} kuşetli vagon {i}
die Dormeuse {f} rahat sandalye {i}
die Dormeuse {f} sandalye {i}
die Dormeuse {f} takke {i}
die Dormeuse {f} yatarken giyilen başlık {i}
das Dormitorium {n} yatakhane {i}
der Dorn {m} delgeç {i}
der Dorn {m} delgi {i}
der Dorn {m} diken {i}
der Dorn {m} [Tec]matkap {i}
der Dorn {m} zımba {i}
der Dornbusch {m} [Bot.]dikenli çalı {i}
die Dornenkrone {f} büyük acı simgesi {i}
die Dornenkrone {f} [Rel.]Hz. İsa'nın basındaki dikenli taç {i}
dornenreich {adj} meşakkatli {s}
dornenreich {adj} oyalayıcı {s}
dornenreich {adj} sıkıntı verici {s}
dornenreich {adj} zahmetli {s}
der Dornfortsatz {m} [Med.]dikensi çıkıntı {i}
der Dornfortsatz {m} [Med.]kemik çıkıntısı {i}
das Dorngestrüpp {n} çalı çırpı {i}
das Dorngestrüpp {n} dikenli fundalık {i}
die Dorngrasmücke {f} bülbül {i}
die Dorngrasmücke {f} çalı bülbülü {i}
die Dorngrasmücke {f} külrengi ötleğen {i}
die Dorngrasmücke {f} ötleğen {i}
die Dorngrasmücke {f} [Zoo]ötleğen kuşu {i}
dornig {adj} dikenli {s}
dornig {adj} meşakkatli {s}
dornig {adj} yorucu {s}
dornig {adj} zahmetli {s}
dornige Hauhechel {allg} eşekotu {allg}
dornige Hauhechel {allg} kayışkıran {allg}