DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
veranschaulichen {v} açıklamak {v}
veranschaulichen {v} anlatmak {v}
veranschaulichen {v} izah etmek {v}
die Veranschaulichung {f} açıklama {i}
die Veranschaulichung {f} anlatma {i}
die Veranschaulichung {f} izah etme {i}
veranschlagen {v} değer biçmek {v}
veranschlagen {v} keşif yakmak {fi}
veranschlagen {v} kestirmek {v}
veranschlagen {v} kıymet takdir etmek {v}
veranschlagen {v} paha biçmek {fi}
veranschlagen {v} tahmin etmek {v}
veranschlagen {v} tahmini olarak değerlendirmek {v}
veranschlagter Etat {allg} önerilmiş bütçe {allg}
die Veranschlagung {f} değer biçme {i}
die Veranschlagung {f} değerlendirme {i}
die Veranschlagung {f} kestirme {i}
die Veranschlagung {f} kıymet belirleme {i}
die Veranschlagung {f} tahmin {i}
veranstalten {v} düzenlemek {v}
veranstalten {v} gerçekleştirmek {v}
veranstalten {v} organize etmek {v}
veranstalten {v} yapmak {v}
der Veranstalter {m} düzenleyen {i}
der Veranstalter {m} organizatör {i}
die Veranstalterin {f} düzenleyen {i}
die Veranstalterin {f} organizatör {i}
die Veranstaltung {f} düzenleme {i}
die Veranstaltung {f} etkinlik {i}
die Veranstaltung {f} festival {i}
die Veranstaltung {f} gösteri {i}
die Veranstaltung {f} karşılaşma {i}
die Veranstaltung {f} konferans {i}
die Veranstaltung {f} konser {i}
die Veranstaltung {f} maç {i}
die Veranstaltung {f} miting {i}
die Veranstaltung {f} müsabaka {i}
die Veranstaltung {f} şenlik {i}
die Veranstaltung {f} tertip {i}
die Veranstaltung {f} toplantı {i}
der Veranstaltungskalender {m} etkinlikler programı {i}
der Veranstaltungsort {m} etkinliğin yapıldığı yer {i}
der Veranstaltungsort {m} etkinlik yeri {i}