DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
feien {v} büyüyle korumak {v}
feien {v} efsunlamak {v}
die Feier {f} [Rel.]ayin {i}
die Feier {f} bayram {i}
die Feier {f} kutlama {i}
die Feier {f} merasim {i}
die Feier {f} tören {i}
der Feierabend {m} paydos {i}
Feierabend machen {v} paydos etmek {fi}
das Feierkleid {n} bayram elbisesi {i}
das Feierkleid {n} tören giysisi {i}
feierlich {adj} merasimli {s}
feierlich {adj} resmi {s}
feierlich {adj} törenle yapılan {s}
feierlich {adj} törenli {s}
feierlich {adj} törensel {s}
feierlich begehen {allg} törenle kutlamak {allg}
feierliche Beisetzung {allg} cenaze merasimi {allg}
feierliche Beisetzung {allg} cenaze töreni {allg}
feierliches Mahl {allg} yemekli şölen {allg}
feierliches Mahl {allg} ziyafet {allg}
die Feierlichkeit {f} kutlama {i}
die Feierlichkeit {f} tören {i}
feiern {allg} bir şeyi kutlamak {allg}
feiern {v} bayram yapmak {fi}
feiern {itr} çalışmamak {itr}
feiern {v} kutlamak {v}
feiern {v} merasim yapmak {v}
feiern {itr} tatil yapmak {itr}
feiern {v} tören yapmak {v}
die Feiernacht {f} [Rel.]kandil gecesi {i}
die Feierschicht {f} yapılmayan mesai {i}
die Feierstunde {f} anma töreni {i}
der Feiertag {m} bayram {i}
der Feiertag {m} bayram günü {i}
der Feiertag {m} resmi tatil günü {i}
der Feiertag {m} tatil {i}
der Feiertag {m} tatil günü {i}
der Feiertag {m} yortu {i}
die Feiertage {pl} genel tatil günleri {ç}
die Feiertagsarbeit {f} bayram gününde çalışma {i}
die Feiertagsarbeit {f} tatil gününde çalışma {i}
die Feiertagseinkäufe {pl} bayram alışverişi {ç}
das Feiertagskleid {n} bayramlık elbise {i}
der Feiertagszuschlag {m} bayram günü ek ödemesi {i}
der Feiertagszuschlag {m} tatil günü ek ödemesi {i}