DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
ungeachtet {prp} -e karşın {öt}
ungeachtet {prp} -e rağmen {öt}
ungeachtet {a} karşın {a}
ungeachtet {a} rağmen {a}
ungeahnt {adj} beklenmedik {s}
ungeahnt {adj} umulmadık {s}
ungebärdig {adj} haşarı {s}
ungebärdig {adj} yaramaz {s}
ungebeten {adj} arzulanmayan {s}
ungebeten {adj} çağrılmayan {s}
ungebeten {a} davetsiz {a}
ungebeten {adj} davetsiz gelen {s}
ungebeten {adj} istenmeyen {s}
ungebeugt {adj} [Sprachw]çekilmemiş {s}
ungebeugt {adj} cesaretini kaybetmemiş {s}
ungebeugt {adj} sarsılmamış {s}
ungebildet {a} cahil {a}
ungebildet {adj} eğitimsiz {s}
ungebildet {adj} görgüsüz {s}
ungebildet {adj} kültürsüz {s}
ungebildet {adj} saygısız {s}
ungebildet {adj} terbiyesiz {s}
ungebleicht {adj} ağartılmamış {s}
ungebleicht {adj} beyazlatılmamış {s}
ungeboren {adj} doğmamış {s}
ungebrannt {adj} çiğ {s}
ungebrannt {adj} kavrulmamış {s}
ungebräuchlich {adj} alışılmış olmayan {s}
ungebräuchlich {adj} alışılmışın dışında {s}
ungebräuchlich {adj} işe yaramayan {s}
ungebräuchlich {adj} kullanılmayan {s}
ungebräuchlich {a} yaygın olmayan {a}
ungebraucht {adj} kullanılmamış {s}
ungebraucht {adj} sıfır {s}
ungebraucht {adj} yepyeni {s}
ungebrochene Fracht {allg} açılmamış yük {allg}
ungebrochene Fracht {allg} transit hamule {allg}
ungebrochene Fracht {allg} transit kargo {allg}
ungebrochene Fracht {allg} transit navlun {allg}
die Ungebühr {f} haksızlık {i}
die Ungebühr {f} münasebetsizlik {i}
die Ungebühr {f} saygısızlık {i}
die Ungebühr {f} terbiyesizlik {i}
die Ungebühr {f} uygunsuzluk {i}
die Ungebühr vor Gericht {f} mahkemeyi tahkir {i}
ungebührend {adj} münasebetsiz {s}
ungebührend {adj} uygunsuz {s}
ungebührend {adj} yakışıksız {s}
ungebührend {adj} yerinde olmayan durum {s}
ungebührlich {adj} münasebetsiz {s}
ungebührlich {adj} uygunsuz {s}
ungebührlich {adj} yakışıksız {s}
ungebührlich {adj} yerinde olmayan durum {s}
die Ungebührlichkeit {f} münasebetsizlik {i}
die Ungebührlichkeit {f} uygunsuzluk {i}
die Ungebührlichkeit {f} yakışıksızlık {i}
ungebunden {adj} bağımsız {s}
ungebunden {adj} bekar {s}
ungebunden {adj} ciltlenmemiş {s}
ungebunden {adj} [Drck]ciltsiz {s}
ungebunden {adj} demetlenmemiş {s}
ungebunden {adj} [Lit.]nesir {s}
ungebunden {adj} özgür {s}
ungebundene Rede {allg} [Lit.]düz yazı {allg}
ungebundene Rede {allg} [Lit.]nesir {allg}
die Ungebundenheit {f} bağımsızlık {i}
die Ungebundenheit {f} bekarlık {i}
die Ungebundenheit {f} özgürlük {i}
ungedeckt {adj} çatısı kapanmamış {s}
ungedeckt {adj} hazırlanmamış {s}
ungedeckt {adj} kapanmamış {s}
ungedeckt {a} karşılıksız {a}
ungedeckt {adj} karşılıksız çek {s}
ungedeckt {adj} kurulmamış {s}
ungedeckt {a} örtüsüz {a}
ungedeckt {a} üstü açık {a}
ungedeckte Anleihe {allg} bedelsiz borçlanma senedi {allg}
ungedeckte Anleihe {allg} karşılıksız borçlanma senedi {allg}
ungedeckter Kredit {allg} karşılıksız kredi {allg}
ungedeckter Kredit {allg} teminatsız kredi {allg}