DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
ermitteln {v} araştırmak {fi}
ermitteln {v} bulmak {v}
ermitteln {v} keşfetmek {v}
ermitteln {v} meydana çıkarmak {v}
ermitteln {v} soruşturma yapmak {v}
ermitteln {v} soruşturmak {fi}
ermitteln {v} tahkik etmek {fi}
ermitteln {v} tesbit etmek {fi}
ermitteln {v} tespit etmek {v}
Ermittelnde {mf} soruşturma yapan {mf}
ermittelnder {a} [Jur.]soruşturmayı yapan {a}
der Ermittler {m} araştıran {i}
der Ermittler {m} soruşturmayı yürüten {i}
der Ermittler {m} tahkik eden {i}
die Ermittlung {f} bulma {i}
die Ermittlung {f} keşfetme {i}
die Ermittlung {f} meydana çıkarma {i}
die Ermittlung {f} soruşturma {i}
die Ermittlung {f} tahkik {i}
die Ermittlung {f} tahkikat {i}
die Ermittlung {f} tesbit {i}
die Ermittlung {f} tespit {i}
die Ermittlungsakte {f} Soruşturma {i}
der Ermittlungsausschuss {m} soruşturma heyeti {i}
der Ermittlungsausschuss {m} soruşturma komisyonu {i}
der Ermittlungsbeamter {m} tahkikat memuru {i}
die Ermittlungsbeamtin {f} tahkikat memuru {i}
die Ermittlungsbehörde {f} soruşturma makamı {i}
der Ermittlungsrichter {m} sorgu hakimi {i}
der Ermittlungsrichter {m} soruşturma hakimi {i}
der Ermittlungsrichter {m} tahkikat hakimi {i}
die Ermittlungsrichterin {f} tahkikat hakimi {i}
das Ermittlungsverfahren {n} [Jur.]hazırlık soruşturması {i}
das Ermittlungsverfahren {n} hazırlık tahkikatı {i}
Ermittlungsverfahren einleiten {allg} soruşturma açmak {allg}
Ermittlungsverfahren einleiten {allg} soruşturma başlatmak {allg}