TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
birbirinden {adv} voneinander {adv}
birbirinden ayırmak {fi} abgrenzen {v}
birbirinden ayırmak {fi} auseinander bringen {v}
birbirinden ayırmak {fi} auseinander dividieren {v}
birbirinden ayırmak {fi} auseinander tun {v}
birbirinden ayırmak {fi} [oto]auskuppeln {v}
birbirinden ayırmak {fi} ausscheiden {v}
birbirinden ayırmak {fi} lostrennen {v}
birbirinden ayırmak {v} trennen {v}
birbirinden ayrı {s} auseinander {adj}
birbirinden ayrılabilir {s} scheidbar {adj}
birbirinden ayrılmak {fi} auseinander gehen {v}
birbirinden ayrılmak {fi} auseinander kommen {v}
birbirinden ayrılmak {fi} auseinanderbringen {v}
birbirinden ayrılmak {fi} auseinandergehen {v}
birbirinden ayrılmak {fi} ausspringen {v}
birbirinden ayrılmak {fi} trennen {v}
birbirinden ayrılmak {v} trennen {v}
birbirinden ayrılmamak {fi} zusammenbleiben {v}
birbirinden ayrılmamak {fi} zusammengehören {v}
birbirinden bağımsız olarak benzer gelişim {i} die Parallelentwicklung {f}
birbirinden destek almak {fi} zusammenstehen {v}
birbirinden hoşlaşmak {allg} einander lieb gewinnen {allg}
birbirinden kopmak {fi} voneinander gehen {v}
birbirinden uzaklaşmak {fi} auseinander gehen {v}
birbirinden uzakta bulunmak {fi} auseinander liegen {v}
Indirekte Treffer
birbirinden ayırmak {fi} auseinander dividieren {v}
birbirinden ayırmak {fi} lostrennen {v}
birbirinden ayırmak {fi} auseinander bringen {v}
birbirinden ayırmak {fi} ausscheiden {v}
birbirinden ayırmak {fi} abgrenzen {v}
birbirinden ayırmak {fi} [oto]auskuppeln {v}
birbirinden ayırmak {fi} auseinander tun {v}
birbirinden ayırmak {v} trennen {v}
birbirinden ayrı {s} auseinander {adj}
birbirinden ayrılabilir {s} scheidbar {adj}
birbirinden ayrılmak {v} trennen {v}
birbirinden ayrılmak {fi} auseinander kommen {v}
birbirinden ayrılmak {fi} trennen {v}
birbirinden ayrılmak {fi} auseinander gehen {v}
birbirinden ayrılmak {fi} ausspringen {v}
birbirinden ayrılmak {fi} auseinandergehen {v}
birbirinden ayrılmak {fi} auseinanderbringen {v}
birbirinden ayrılmamak {fi} zusammengehören {v}
birbirinden ayrılmamak {fi} zusammenbleiben {v}
birbirinden bağımsız olarak benzer gelişim {i} die Parallelentwicklung {f}
birbirinden destek almak {fi} zusammenstehen {v}
birbirinden hoşlaşmak {allg} einander lieb gewinnen {allg}
birbirinden kopmak {fi} voneinander gehen {v}
birbirinden uzaklaşmak {fi} auseinander gehen {v}
birbirinden uzakta bulunmak {fi} auseinander liegen {v}
ciltleri birbirinden ayıran mukavva levha {i} [bas]die Platte {f}
göğüs ve karın boşluklarını birbirinden ayıran ince duvar {i} das Diaphragma {n}
iterek birbirinden uzaklaştırmak {fi} auseinander rücken {v}
karşılıklı olarak birbirinden çekinmek {allg} voreinander fürchten {allg}
keten tohumu ve ipliğini birbirinden ayıran tarak {i} die Riffel {f}
telsiz frekansları birbirinden iyi ayıran {s} [elek]selektiv {adj}
zorla birbirinden ayırmak {fi} auseinander treiben {v}
zorla birbirinden ayırmak {fi} auseinander jagen {v}