TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
aşağıya {a} abwärts {a}
aşağıya {tan.} herab {Art.}
aşağıya {a} hernieder {a}
aşağıya {adv} herunter {adv}
aşağıya {adv} hinab {adv}
aşağıya {a} hinunter {a}
aşağıya {allg} nach unten {allg}
aşağıya {adv} nieder {adv}
aşağıya {önk} Nieder- {prä}
aşağıya {a} runter {a}
aşağıya almak {fi} herabnehmen {v}
aşağıya atlama {i} der Absprung {m}
aşağıya atmak {fi} herunterwerfen {v}
aşağıya atmak {fi} hinunterwerfen {v}
aşağıya bak! {allg} siehe unten {allg}
aşağıya bakmak {fi} herabsehen {v}
aşağıya basmak {fi} niederdrücken {v}
aşağıya çekmek {fi} herunterziehen {v}
aşağıya doğru {s} abwärts {adj}
aşağıya doğru {adv} hinab {adv}
aşağıya doğru {adv} hinunter {adv}
aşağıya doğru bakmak {fi} herunterschauen {v}
aşağıya doğru bakmak {fi} heruntersehen {v}
aşağıya doğru bastırmak {fi} herabdrücken {v}
aşağıya doğru hareket {i} die Abwärtsbewegung {f}
aşağıya doğru inen asma merdiven {i} der Niedergang {m}
aşağıya doğru yuvarlanmak {fi} herunterrollen {v}
aşağıya düşmek {fi} herabfallen {v}
aşağıya düşmek {fi} herunterfallen {v}
aşağıya gelmek {fi} herunterkommen {v}
aşağıya götürmek {fi} herunterbringen {v}
aşağıya indirmek {fi} heruntersetzen {v}
aşağıya inmek {fi} heruntergehen {v}
aşağıya inmek {fi} herunterkommen {v}
aşağıya inmek {fi} hinabgehen {v}
aşağıya itelemek {fi} hinunterstoßen {v}
aşağıya oturtmak {fi} heruntersetzen {v}
aşağıya! {ünl} down {Inter}
Indirekte Treffer
aşağıya almak {fi} herabnehmen {v}
aşağıya atlama {i} der Absprung {m}
aşağıya atmak {fi} herunterwerfen {v}
aşağıya atmak {fi} hinunterwerfen {v}
aşağıya bak! {allg} siehe unten {allg}
aşağıya bakmak {fi} herabsehen {v}
aşağıya basmak {fi} niederdrücken {v}
aşağıya çekmek {fi} herunterziehen {v}
aşağıya doğru {adv} hinunter {adv}
aşağıya doğru {adv} hinab {adv}
aşağıya doğru {s} abwärts {adj}
aşağıya doğru bakmak {fi} herunterschauen {v}
aşağıya doğru bakmak {fi} heruntersehen {v}
aşağıya doğru bastırmak {fi} herabdrücken {v}
aşağıya doğru hareket {i} die Abwärtsbewegung {f}
aşağıya doğru inen asma merdiven {i} der Niedergang {m}
aşağıya doğru yuvarlanmak {fi} herunterrollen {v}
aşağıya düşmek {fi} herunterfallen {v}
aşağıya düşmek {fi} herabfallen {v}
aşağıya gelmek {fi} herunterkommen {v}
aşağıya götürmek {fi} herunterbringen {v}
aşağıya indirmek {fi} heruntersetzen {v}
aşağıya inmek {fi} hinabgehen {v}
aşağıya inmek {fi} herunterkommen {v}
aşağıya inmek {fi} heruntergehen {v}
aşağıya itelemek {fi} hinunterstoßen {v}
aşağıya oturtmak {fi} heruntersetzen {v}
aşağıya! {ünl} down {Inter}
bacakları aşağıya gelecek şekilde yatırmak {fi} tieflagern {v}
baştan aşağıya {allg} von oben bis unten {allg}
kayarak aşağıya doğru düşmek {fi} ausrutschen {v}
o yönde aşağıya doğru {tan.} dorthinunter {Art.}
o yönde aşağıya doğru {tan.} dorthinab {Art.}
oradan aşağıya {a} hernieder {a}
oraya aşağıya {tan.} dorthinunter {Art.}
oraya aşağıya {tan.} dorthinab {Art.}
vücut sıcaklığını normalden aşağıya düşürmek {v} [hek]unterkühlen {v}
yukarıdan aşağıya {s} senkrecht {adj}
yukarıdan aşağıya düşmek {fi} herabfallen {v}
yukarıdan aşağıya inmek {fi} niederprasseln {v}