DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Pol {m} [Geo]dünya ekseninin iki ucundan her biri {i}
der Pol {m} [elek]kutup {i}
der Polabstand {m} kutup uzaklığı {i}
der Polack {m} Polonyalı {i}
der Polacke {m} Polonyalı {i}
der Polacke {m} [Zoo]Rus beygiri {i}
der Polanker {m} kutup armatürü {i}
der Polanker {m} kutup bobini {i}
polar {adj} kutuplarla ilgili {s}
polar {a} kutupsal {a}
polar {adj} polar {s}
die Polarachse {f} kutup ekseni {i}
der Polarbär {m} [Zoo]kutup ayısı {i}
das Polardreieck {n} kutup üçgeni {i}
polare Bindung {allg} polar bağ {allg}
polare Gruppe {allg} polar grup {allg}
der Polarforscher {m} kutup araştırmacısı {i}
der Polarfuchs {m} [Zoo]kutup tilkisi {i}
das Polargebiet {n} kutup bölgesi {i}
die Polargleichung {f} kutup denklemi {i}
der Polarhund {m} [Zoo]kızak köpeği {i}
der Polarhund {m} [Zoo]kutup köpeği {i}
das Polarimeter {n} polarimetre {i}
die Polarimetrie {f} polarimetri {i}
polarimetrisch {adj} polarimetrik {s}
die Polarisation {f} [Phy]kutuplanma {i}
die Polarisation {f} [Phy]polarizasyon {i}
der Polarisationsapparat {m} polarimetre {i}
die Polarisationsebene {f} polarma düzlemi {i}
das Polärisationsfilter {n} [Phy]polarizasyon filtresi {i}
das Polarisationsfotometer {n} polarizasyon foto metresi {i}
der Polarisationskolben {m} polarizasyon tüpü {i}
die Polarisationskonstante {f} polarizasyon sabiti {i}
die Polarisationsmethode {f} polarizasyon metodu {i}
das Polarisationsmikroskop {n} polarılmış ışıkla çalışan mikroskop {i}
das Polarisationsrohr {n} polarizasyon tüpü {i}
der Polarisationsstrom {m} polarizasyon akımı {i}
die Polarisationswärme {f} polarma ısısı {i}
der Polarisator {m} [Phy]polarizör {i}
polarisierbar {adj} polarabilen {s}
polarisieren {v} [Pol.]kutuplaşmak {fi}
polarisieren {v} [Phy]kutuplaştırmak {v}
polarisieren {v} [Phy]polarmak {v}
polarisiert {adj} polarmış {s}
polarisiertes Licht {allg} polarmış ışık {allg}
die Polarisierung {f} [Phy]kutuplanma {i}
die Polarisierung {f} [Phy]kutuplaşma {i}
die Polarität {f} karşıtlık {i}
die Polarität {f} kutuplanma {i}
die Polarkoordinate {f} kutup koordinatı {i}
der Polarkreis {m} kutup çemberi {i}
der Polarkreis {m} kutup paraleli {i}
das Polarland {n} Kutup ülkelerinden her biri {i}
das Polarlicht {n} kutup ışığı {i}
die Polarnacht {f} uzun gece {i}
die Polarnormale {f} kutup dikey çizgisi {i}
polarografisch {adj} polarografik {s}
das Polaroidbild {n} [Foto]polaroit resim {i}
die Polaroidkamera {f} [Foto]polaroit fotoğraf makinesi {i}
das Polarplanimeter {n} polar planimetresi {i}
die Polarprojektion {f} polar izdüşümü {i}
der Polarstern {m} [Astr.]Kutup Yıldızı {i}
die Polartangente {f} kutup teğeti {i}
das Polarwinkel {n} kutup açısı {i}
die Polarzone {f} [Geo]kutup bölgesi {i}
die Polbahn {f} kutup yolu {i}
die Polbahn {f} kutup yörüngesi {i}
der Pole {m} Leh {i}
der Pole {m} Polonyalı {i}
der Polei {m} [Bot.]yarpuz {i}
die Polei-Minze {f} [Bot.]yarpuz {i}
die Poleiminze {f} filiskin {i}
die Poleiminze {f} habak {i}
die Poleiminze {f} yarpuz {i}
die Polemik {f} karşılıklı sert tartışma {i}
die Polemik {f} polemik {i}
die Polemik {f} tartışma {i}
polemisch {adj} kavgacı {s}
polemisch {adj} polemikli biçimde {s}
polemisch {adj} tartışmacı {s}