DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
verdrahten {v} [elek]kablo bağlantılarını yapmak {v}
verdrängen {v} ayağını kaydırmak {v}
verdrängen {v} bastırmak {fi}
verdrängen {v} [Naut.]deplasman yapmak {v}
verdrängen {v} [Med.]duygularını bastırmak {v}
verdrängen {v} yerine geçmek {v}
verdrängen {v} unutmaya çalışmak {v}
verdrängte Wünsche {allg} bastırılmış arzular {allg}
die Verdrängung {f} ayağını kaydırma {i}
die Verdrängung {f} bastırma {i}
die Verdrängung {f} [Naut.]deplasman {i}
die Verdrängung {f} [Med.]duygularını bastırma {i}
die Verdrängung {f} yerinden uzaklaştırma {i}
der Verdrängungseffekt {m} [ökon.]Dışlama etkisi {i}
verdrecken {itr} kirlenmek {itr}
verdrecken {v} kirletmek {v}
verdrecken {v} lekelemek {v}
verdrecken {itr} lekelenmek {itr}
verdrecken {itr} pislenmek {itr}
verdrecken {v} pisletmek {v}
verdrehen {v} aklını başından almak {v}
verdrehen {v} baştan çıkarmak {v}
verdrehen {v} bir yerini burkmak {v}
verdrehen {v} burkmak {fi}
verdrehen {v} çarpıtmak {fi}
verdrehen {v} yanlış anlam çıkarmak {v}
verdrehen {v} yanlış çevirmek {v}
verdrehen {v} yanlış döndürmek {v}
verdrehen {v} yanlış yorumlamak {v}
verdreht {adj} afallamış {s}
verdreht {adj} aptallaşmış {s}
verdreht {adj} kafayı üşütmüş {s}
verdreht {adj} kafayı yemiş {s}
verdreht {adj} şaşkın {s}
die Verdrehtheit {f} afallama {i}
die Verdrehtheit {f} kafayı yeme {i}
die Verdrehtheit {f} şaşkınlık {i}
die Verdrehung {f} çevirme {i}
die Verdrehung {f} döndürme {i}
die Verdrehung {f} tahrif {i}
die Verdrehung {f} tahrifat {i}
verdreifachen {v} üç katına çıkarmak {fi}
verdreifachen {v} [mat]üç katını almak {v}
verdreschen {v} dövmek {v}
verdreschen {v} pataklamak {v}
verdreschen {v} sopa çekmek {v}
verdrießen {v} canını sıkmak {v}
verdrießen {v} kızdırmak {v}
verdrießlich {adj} can sıkıcı {s}
verdrießlich {a} gıcık {a}
verdrießlich {adj} hırçın {s}
verdrießlich {adj} huysuz {s}
verdrießlich {a} keyifsiz {a}
verdrießlich {a} suratsız {a}
die Verdrießlichkeit {f} can sıkıcılık {i}
die Verdrießlichkeit {f} hırçınlık {i}
die Verdrießlichkeit {f} huysuzluk {i}
verdrillen {v} bükmek {v}
verdrossen {a} bezgin {a}
verdrossen {a} bıkkın {a}
verdrossen {adj} canı sıkkın {s}
verdrossen {a} hırçın {a}
verdrossen {adj} huysuz {s}
verdrossen {adj} isteksiz {s}
verdrossen {adj} keyifsiz {s}
verdrossen {adj} öfkeli {s}
verdrossen {adj} sinirli {s}
die Verdrossenheit {f} canı sıkkın {i}
die Verdrossenheit {f} huysuzluk {i}
die Verdrossenheit {f} keyifsizlik {i}
die Verdrossenheit {f} öfkeli {i}
die Verdrossenheit {f} sinirli {i}
verdrücken {v} kor sıvışmak {fi}
verdrücken {v} sıvınmak {fi}
verdrücken {v} toz olmak {fi}
verdrücken {v} buruşturmak {v}
verdrücken {v} götürmek {fi}
verdrücken {v} mideye indirmek {v}
verdrücken {v} yalayıp yutmak {v}
verdrücken {v} yiyip bitirmek {fi}