DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
bewerben {v} adaylığını koymak {fi}
bewerben {v} başvurmak {fi}
bewerben {v} müracaat etmek {fi}
bewerben {v} talip olmak {fi}
bewerben {v} işe başvurmak {fi}
bewerben {v} rekabet etmek {fi}
bewerben {v} yarışmak {fi}
bewerben {v} [Pol.]adaylığını koymak {fi}
bewerben {v} bir kıza talip olmak {fi}
bewerben {v} bir şeye talip olmak {fi}
bewerben {v} bir şeyi istemek {fi}
bewerben {v} [Pol.]namzetliğini bildirmek {fi}
bewerben {v} başvurmak {fi}
bewerben {v} müracaat etmek {fi}
bewerben um {v} ...için başvurmak {fi}
bewerben um {allg} ...için müracaat etmek {allg}
der Bewerber {m} aday {i}
der Bewerber {m} başvuran {i}
der Bewerber {m} başvurucu {i}
der Bewerber {m} dilekçe sahibi {i}
der Bewerber {m} istekli {i}
der Bewerber {m} müracaat eden {i}
der Bewerber {m} müracaatçı {i}
der Bewerber {m} namzet {i}
der Bewerber {m} talip {i}
der Bewerber {m} talipli {i}
der Bewerber {m} başvurusu yapan {i}
die Bewerberin {f} aday {i}
die Bewerberin {f} başvuran {i}
die Bewerberin {f} istekli {i}
die Bewerberin {f} müracaat eden {i}
die Bewerberin {f} namzet {i}
die Bewerberin {f} talip {i}
die Bewerberin {f} talipli {i}
die Bewerberin {f} başvurusu yapan {i}
die Bewerbung {f} adaylık {i}
die Bewerbung {f} başvurma {i}
die Bewerbung {f} başvuru {i}
die Bewerbung {f} istek {i}
die Bewerbung {f} müracaat {i}
die Bewerbung {f} namzetlik {i}
die Bewerbung {f} talep {i}
die Bewerbung {f} başvurusu {i}
der Bewerbungsbogen {m} başvuru formu {i}
das Bewerbungsformular {n} başvuru formu {i}
das Bewerbungsformular {n} müracaat formu {i}
die Bewerbungsfrist {f} başvuru süresi {i}
die Bewerbungsfrist {f} müracaat süresi {i}
das Bewerbungsgespräch {n} görüşme {i}
das Bewerbungsgespräch {n} mülakat {i}
das Bewerbungsgespräch {n} öngörüşme {i}
das Bewerbungsgespräch {n} tanışma toplantısı {i}
das Bewerbungsschreiben {n} başvuru dilekçesi {i}
das Bewerbungsschreiben {n} başvuru yazısı {i}
das Bewerbungsschreiben {n} müracaat dilekçesi {i}
das Bewerbungsschreiben {n} müracaat yazısı {i}
die Bewerbungsunterlagen {pl} başvuru belgeleri {ç}
die Bewerbungsunterlagen {pl} müracaat belgeleri {ç}