TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
bağlayıcı {i} das Bindemittel {n}
bağlayıcı {s} bindend {adj}
bağlayıcı {s} bündig {adj}
bağlayıcı {s} junktiv {adj}
bağlayıcı {s} kopulativ {adj}
bağlayıcı {s} maßgeblich {adj}
bağlayıcı {i} der Modulbinder {m}
bağlayıcı {s} obligat {adj}
bağlayıcı {s} obligatorisch {adj}
bağlayıcı {s} spannend {adj}
bağlayıcı {s} [huk]unabdingbar {adj}
bağlayıcı {s} verbindlich {adj}
bağlayıcı anlaşma {i} die Bindende Abmachung {f}
bağlayıcı elektron {i} das Bindeelektron {n}
bağlayıcı etki {i} die Bindungswirkung {f}
bağlayıcı grup kararı {i} [pol]der Fraktionszwang {m}
bağlayıcı güç {allg} bindende Kraft {allg}
bağlayıcı karar {allg} bindende Entscheidung {allg}
bağlayıcı karar {allg} bindender Beschluss {allg}
bağlayıcı kural {allg} bindende Regel {allg}
bağlayıcı olmayan {adv} freibleibend {adv}
bağlayıcı şey {i} die Verbindung {f}
bağlayıcı sipariş {allg} verbindliche Bestellung {allg}
bağlayıcı sözleşme {allg} [pol]bindender Vertrag {allg}
bağlayıcı sözleşme {i} der Knebelungsvertrag {m}
bağlayıcı süre {i} die Bindefrist {f}
bağlayıcı süre {i} die Bindungsfrist {f}
bağlayıcı teklif {allg} verbindliches Angebot {allg}
bağlayıcılık {i} die Verbindlichkeit {f}
bağlayıcılık {i} [huk]der Zwang {m}
bağlayıcılıklar {ç} die Verbindlichkeiten {pl}
Indirekte Treffer
bağlayıcı anlaşma {i} die Bindende Abmachung {f}
bağlayıcı elektron {i} das Bindeelektron {n}
bağlayıcı etki {i} die Bindungswirkung {f}
bağlayıcı grup kararı {i} [pol]der Fraktionszwang {m}
bağlayıcı güç {allg} bindende Kraft {allg}
bağlayıcı karar {allg} bindender Beschluss {allg}
bağlayıcı karar {allg} bindende Entscheidung {allg}
bağlayıcı kural {allg} bindende Regel {allg}
bağlayıcı olmayan {adv} freibleibend {adv}
bağlayıcı şey {i} die Verbindung {f}
bağlayıcı sipariş {allg} verbindliche Bestellung {allg}
bağlayıcı sözleşme {i} der Knebelungsvertrag {m}
bağlayıcı sözleşme {allg} [pol]bindender Vertrag {allg}
bağlayıcı süre {i} die Bindungsfrist {f}
bağlayıcı süre {i} die Bindefrist {f}
bağlayıcı teklif {allg} verbindliches Angebot {allg}
hukuka bağlayıcı istek {i} [huk]der Rechtsbindungswille {m}
hukuken bağlayıcı {s} [huk]rechtsverbindlich {adj}
normal bağlayıcı {i} der Normalbinder {m}
özgürlüğü bağlayıcı ceza {i} die Freiheitsstrafe {f}
üretim ve satışı bağlayıcı kontrat {i} [huk]der Werkvertrag {m}