TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
ayırmak {fi} abbinden {v}
ayırmak {fi} abbringen {v}
ayırmak {fi} ablösen {v}
ayırmak {fi} abrüsten {v}
ayırmak {fi} absägen {v}
ayırmak {fi} abscheiden {v}
ayırmak {fi} abschichten {v}
ayırmak {fi} abschneiden {v}
ayırmak {fi} abschnüren {v}
ayırmak {fi} absetzen {v}
ayırmak {fi} absondern {v}
ayırmak {fi} abspalten {v}
ayırmak {fi} abteilen {v}
ayırmak {fi} abtrennen {v}
ayırmak {fi} abzweigen {v}
ayırmak {v} analysieren {v}
ayırmak {fi} auflösen {v}
ayırmak {fi} aufspalten {v}
ayırmak {fi} aufteilen {v}
ayırmak {fi} auseinander halten {v}
ayırmak {fi} auseinander legen {v}
ayırmak {fi} auseinander nehmen {v}
ayırmak {fi} auseinanderhalten {v}
ayırmak {fi} auslösen {v}
ayırmak {fi} ausmustern {v}
ayırmak {fi} ausschalten {v}
ayırmak {fi} ausscheiden {v}
ayırmak {fi} ausschießen {v}
ayırmak {fi} aussetzen {v}
ayırmak {fi} aussondern {v}
ayırmak {fi} aussortieren {v}
ayırmak {fi} aussuchen {v}
ayırmak {fi} auswählen {v}
ayırmak {fi} auswerfen {v}
ayırmak {fi} ausziehen {v}
ayırmak {v} bestimmen {v}
ayırmak {fi} eingruppieren {v}
ayırmak {v} entwirren {v}
ayırmak {fi} Haare scheiteln {v}
ayırmak {fi} heraussuchen {v}
ayırmak {fi} heraustun {v}
ayırmak {v} isolieren {v}
ayırmak {v} klauben {v}
ayırmak {v} [mad]kutten {v}
ayırmak {fi} losbinden {v}
ayırmak {fi} losen {v}
ayırmak {v} lösen {v}
ayırmak {fi} loskuppeln {v}
ayırmak {fi} loslösen {v}
ayırmak {fi} losmachen {v}
ayırmak {fi} losnehmen {v}
ayırmak {fi} lostrennen {v}
ayırmak {fi} Platz reservieren {v}
ayırmak {v} scheiden {v}
ayırmak {v} selektieren {v}
ayırmak {v} separieren {v}
ayırmak {v} sichten {v}
ayırmak {fi} sondern {v}
ayırmak {v} spezifizieren {v}
ayırmak {v} spreizen {v}
ayırmak {itr} teilen {itr}
ayırmak {v} trennen {v}
ayırmak {v} unterscheiden {v}
ayırmak {fi} zuweisen {v}
ayırmaksızın {s} ausnahmslos {adj}
Indirekte Treffer
arsayı parsellere ayırmak {fi} abmarken {v}
bağlantısını ayırmak {fi} ausrasten {v}
bağlı olan bir şeyi ayırmak {fi} durchschneiden {v}
basamaklara ayırmak {v} stufen {v}
beğenerek ayırmak {fi} aussondern {v}
beğenerek ayırmak {fi} aussuchen {v}
belli bir sisteme göre ayırmak {fi} aufschlüsseln {v}
belli bir sisteme göre bölmek ayırmak {fi} aufschlüsseln {v}
bir birinden ayırmak {fi} ausspreizen {v}
bir bütünü parçalara ayırmak {v} desintegrieren {v}
bir kenara ayırmak {v} sparen {v}
bir yerden ayırmak {fi} ausmerzen {v}
birbirinden ayırmak {fi} lostrennen {v}
birbirinden ayırmak {fi} auseinander bringen {v}
birbirinden ayırmak {fi} ausscheiden {v}
birbirinden ayırmak {fi} abgrenzen {v}