TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
ağrı {i} der Ararat {m}
ağrı {i} die Beschwerde {f}
ağrı {ç} [hek]die Beschwerden {pl}
ağrı {i} die Beschwernis {f}
ağrı {i} der Dolor {m}
ağrı {i} [hayb]der Kater {m}
ağrı {i} das Reißen {n}
ağrı {i} der Schmerz {m}
ağrı {i} das Weh {n}
Ağrı Dağı {tnz} [coğ]Ararat {oA}
ağrı dindirici {s} schmerzstillend {adj}
ağrı duymama {i} [hek]die Analogie {f}
ağrı hapı {i} die Schmerztablette {f}
ağrı kesici {i} [hek]das Linderungsmittel {n}
ağrı kesici {i} das Schmerzmittel {n}
ağrı kesici {s} schmerzstillend {adj}
ağrı kesici ilaç {i} das Palliativum {n}
ağrı kesici ilaç {i} das Schmerzmittel {n}
ağrı kesici tablet {i} die Schmerztablette {f}
ağrı kesici ve ateş düşürücü özellikte ilaç {i} das Phenacetin {n}
ağrı tedavisi {i} [hek]die Schmerztherapie {f}
ağrı veren {s} Weh {adj}
ağrı verici {s} bitter {adj}
ağrı yatıştırmak {v} [hek]vermindern {v}
ağrıdan inlemek {allg} vor Schmerzen wimmern {allg}
ağrıkesici {a} schmerzstillend {a}
ağrı {a} schmerzhaft {a}
ağrı {a} schmerzlich {a}
ağrı {a} Weh {a}
ağrımak {itr} brennen {itr}
ağrımak {fi} schmerzen {v}
ağrımak {fi} weh tun {v}
ağrımak {fi} wehtun {v}
ağrısız {s} schmerzfrei {adj}
ağrısız {a} schmerzlos {a}
ağrıya duyarlı {a} schmerzempfindlich {a}
ağrıyan {s} Weh {adj}
Ağrıyan yeri gösterin bana {allg} Zeigen Sie mir wo Sie Schmerzen haben {allg}
Indirekte Treffer
Ağrı Dağı {tnz} [coğ]Ararat {oA}
ağrı dindirici {s} schmerzstillend {adj}
ağrı duymama {i} [hek]die Analogie {f}
ağrı hapı {i} die Schmerztablette {f}
ağrı kesici {s} schmerzstillend {adj}
ağrı kesici {i} das Schmerzmittel {n}
ağrı kesici {i} [hek]das Linderungsmittel {n}
ağrı kesici ilaç {i} das Schmerzmittel {n}
ağrı kesici ilaç {i} das Palliativum {n}
ağrı kesici tablet {i} die Schmerztablette {f}
ağrı kesici ve ateş düşürücü özellikte ilaç {i} das Phenacetin {n}
ağrı tedavisi {i} [hek]die Schmerztherapie {f}
ağrı veren {s} Weh {adj}
ağrı verici {s} bitter {adj}
ağrı yatıştırmak {v} [hek]vermindern {v}
batarcasına ağrı {allg} stechender Schmerz {allg}
bel bölgesinde yerleşik ağrı {i} der Hexenschuss {m}
idrar yaparken görülen ağrı {i} die Strangurie {f}
ruhsal ağrı {i} der Seelischer Schmerz {m}
şiddetli ağrı {s} reißend {adj}
şiddetli ağrı ile bağırsak tıkanması {i} der Heus {m}