TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
çekip açmak {fi} aufzerren {v}
çekip almak {fi} abheben {v}
çekip atmak {fi} aufziehen {v}
çekip bükme {i} das Streckspinnen {n}
çekip çevirmek {v} betreuen {v}
çekip çevirmek {fi} ordentlich leiten {v}
çekip çıkarmak {fi} abknipsen {v}
çekip çıkarmak {fi} abziehen {v}
çekip çıkarmak {fi} herausziehen {v}
çekip çıkartılabilir {s} ausziehbar {adj}
çekip elinden almak {v} entreißen {v}
çekip getirmek {fi} herbeiziehen {v}
çekip gitmek {fi} abziehen {v}
çekip gitmek {fi} davonziehen {v}
çekip gitmek {fi} fortmachen {v}
çekip gitmek {fi} fortziehen {v}
çekip gitmek {fi} losziehen {v}
çekip gitmek {allg} abziehen {allg}
çekip gitmek {fi} fortscheren {v}
çekip gitmek {fi} scheren {v}
çekip gitmek {allg} verdünnen {allg}
çekip gitmek {allg} wegheben {allg}
çekip gitmek {allg} wegmachen {allg}
çekip gitmek {fi} wegfahren {v}
çekip gitmek {fi} weggehen {v}
çekip gitmek {itr} weichen {itr}
çekip gitmiş olmak {fi} weg sein {v}
çekip götürmek {fi} fortziehen {v}
çekip götürmek {v} ziehen {v}
çekip indirmek {fi} herunterreißen {v}
çekip kaldırmak {fi} aufzerren {v}
çekip koparmak {fi} losreißen {v}
çekip uzatmak {v} dehnen {v}
çekip uzayabilen masa {i} der Ausziehtisch {m}
çekip yolmak {v} raufen {v}
Indirekte Treffer
bir şeyi çekip almak {fi} ausreißen {v}
çekip açmak {fi} aufzerren {v}
çekip almak {fi} abheben {v}
çekip atmak {fi} aufziehen {v}
çekip bükme {i} das Streckspinnen {n}
çekip çevirmek {fi} ordentlich leiten {v}
çekip çevirmek {v} betreuen {v}
çekip çıkarmak {fi} herausziehen {v}
çekip çıkarmak {fi} abziehen {v}
çekip çıkarmak {fi} abknipsen {v}
çekip çıkartılabilir {s} ausziehbar {adj}
çekip elinden almak {v} entreißen {v}
çekip getirmek {fi} herbeiziehen {v}
çekip gitmek {allg} abziehen {allg}
çekip gitmek {fi} abziehen {v}
çekip gitmek {allg} wegheben {allg}
çekip gitmek {fi} losziehen {v}
çekip gitmek {itr} weichen {itr}
çekip gitmek {allg} verdünnen {allg}
çekip gitmek {fi} fortziehen {v}
çekip gitmek {fi} weggehen {v}
çekip gitmek {fi} scheren {v}
çekip gitmek {fi} fortmachen {v}
çekip gitmek {fi} wegfahren {v}
çekip gitmek {fi} fortscheren {v}
çekip gitmek {fi} davonziehen {v}
çekip gitmek {allg} wegmachen {allg}
çekip gitmiş olmak {fi} weg sein {v}
çekip götürmek {v} ziehen {v}
çekip götürmek {fi} fortziehen {v}
çekip indirmek {fi} herunterreißen {v}
çekip kaldırmak {fi} aufzerren {v}
çekip koparmak {fi} losreißen {v}
çekip uzatmak {v} dehnen {v}
çekip uzayabilen masa {i} der Ausziehtisch {m}
çekip yolmak {v} raufen {v}
diş çekip çıkarmak {fi} ausbrechen {v}
evi çekip çeviren kadın {i} die Hausdame {f}
hızla çekip gitmek {fi} weglaufen {v}
işleri çekip çevirmek {v} verwalten {v}
sert adımlarla çekip gitmek {itr} abschreiten {itr}
şişe mantarını çekip çıkarmak {fi} aufziehen {v}