DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Varia {pl} çeşitli şeyler {ç}
die Varia {pl} değişik şeyler {ç}
variabel {adj} değişken {s}
variabel {adj} [mat]değişken {s}
die Variabilität {f} değişkenlik {i}
die Variabis {f} [mat]değişken {i}
die Variable {f} [mat]değişken {i}
variable Bestellmenge {allg} değişken sipariş miktarı {allg}
variable Gemeinkosten {allg} değişken genel imalat maliyeti {allg}
variable Kosten {allg} değişken maliyet {allg}
variabler Handel {allg} değişken piyasa {allg}
variablerKurs {allg} değişken fiyat {allg}
variablerKurs {allg} değişken kur {allg}
variables Eigenkapital {allg} değişken özsermaye {allg}
die Variante {f} [Lit.]aynısından biraz farklı {i}
die Variante {f} [Lit.]değişik şekil {i}
die Variante {f} [Lit.]orijinalden biraz farklı olan {i}
die Variante {f} [Lit.]varyant {i}
die Variante {f} değişke {i}
die Variation {f} [Mus]çeşitleme {i}
die Variation {f} [Bio]değişim {i}
die Variation {f} [Bio]değişme {i}
die Variation {f} [Bio]sapma {i}
die Variation {f} [Bio]varyasyon {i}
die Variationsrechnung {f} [mat]değişimler hesabı {i}
die Varietät {f} alaca bulaca {i}
die Varietät {f} alacalık {i}
die Varietät {f} [Bio]çeşit {i}
die Varietät {f} çeşitlilik {i}
die Varietät {f} değişiklilik {i}
die Varietät {f} türlülük {i}
das Variete {n} [Mus]müzikli eğlence gösterisi {i}
das Variete {n} [Mus]varyete {i}
variieren {v} çeşitlendirmek {v}
variieren {itr} değişik olmak {itr}
variieren {v} değişiklik arz etmek {fi}
variieren {itr} değişiklik göstermek {itr}
variieren {v} değişmek {fi}
variieren {v} değiştirmek {v}
variieren {itr} farklı olmak {itr}
variieren {itr} farklılık göstermek {itr}
varikös {adj} [Med.]varis ile ilgili {s}
die Varikose {f} damarlarda varis oluşması {i}
die Varikose {f} varikoz {i}
die Varikozelle {f} [Med.]varikosel {i}
das Variometer {n} alçalım hızını gösteren cihaz {i}
das Variometer {n} frekans belirleme makarası {i}
das Variometer {n} ölçü değer değişimi gösteren cihaz {i}
das Variometer {n} varyometre {i}
die Varix {f} [Med.]varis {i}
die Varize {f} [Med.]varis {i}
die Varizelle {f} [Med.]su çiçeği {i}